สัญญาณอันตราย เมื่อโรคสมองมาเยือน

สัญญาณอันตราย เมื่อโรคสมองมาเยือน

สมองเป็นส่วนประกอบภายในร่างกายที่ถูกห่อหุ้มด้วยกะโหลก ศีรษะ ทำให้เมื่อคุณเจ็บป่วยด้วยโรคสมอง คุณมักจะไม่ทราบว่าโรคร้าย กำลังคุกคามสมองอยู่ ดังนั้นวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้รับมือกับโรคทางสมอง ได้อย่างดีที่สุดด้วยตัวคุณเอง ก็คือเฝ้าสังเกตความผิดปกติที่เกิดกับ ร่างกาย โดยอาการที่แสดงออกว่าป่วยเป็นโรคสมองมีลักษณะดังต่อไปนี้

The brain is a component within the body that is wrapped in the skull, causing you to become sick with brain disease. You often do not know the disease. Is threatening the brain So how easy To help cope with brain diseases Can be the best for yourself Is to monitor the abnormalities that occur with the body, with the symptoms that show that the disease is a brain disease has the following characteristics

1. ปวดศีรษะ

การปวดศีรษะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สภาวะเครียด มีไข้ และเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดในสมอง ซึ่งเมื่อเกิดอาการปวดศีรษะแล้วคนส่วน ใหญ่มักจะมองข้าม เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากอาการปวด ศีรษะนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น และปวดเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุหรือปวดข้ามวัน ข้ามคืน นั้นเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าโรคสมองกำลังจะมาเยือน

Headaches may be caused by many reasons such as stress, fever and illness from brain disease. Which when the headache occurs, the person Big, often overlooked Because it is considered a normal matter But if the pain The head is more severe. And chronic pain without cause or pain across the day. Overnight is another sign that indicates that brain disease is coming.

ดังนั้นเมื่อมีอาการปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ อย่าปล่อยทิ้งไว้ ทางออกที่ดีที่สุดคือควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุและรับการ รักษาที่ถูกวิธี อย่าลืมว่าเรื่องธรรมดาอย่างการปวดศีรษะอาจจะนำไปสู่การ เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้

So when there is a headache without knowing the cause Don’t let it leave The best solution is to seek medical attention.

2. ปิดเปลือกตาไม่ได้

เมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นบนใบหน้า เช่น ไม่สามารถกะพริบตาขึ้นลง ได้ตามปกติและหลับตาพร้อมกันสองข้างไม่ได้ นั่นเป็นเพราะเส้นประสาท กล้ามเนื้อใบหน้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ผู้ ป่วยบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตและไม่รู้ตัวว่าการทำงานของเปลือกตามีความ ผิดปกติ ดังนั้นเพื่อนและคนในครอบครัวจึงจำเป็นต้องคอยช่วยสังเกตและ บอกกล่าวถึงอาการที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์และรับการรักษาอย่าง ทันท่วงที

3. ตาพร่ามัว

อาการตาพร่ามัวมองเห็นภาพไม่ชัดเจน อาจจะเกิดในตาข้างใดข้าง หนึ่งหรือเกิดขึ้นกับทั้งตาข้างซ้ายและข้างขวา โดยจะมีการมองเห็นภาพเป็น เบลอๆ และแม้จะใส่แว่นสายตาแล้ว แต่ก็ยังมองเห็นภาพต่างๆ รอบตัวไม่ ชัดเจน นั้นเพราะเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับสมองส่วนหน้า ซึ่งอาจมีฝีหรือมะเร็ง กระจายอยู่ทั่วสมอง ดังนั้นการมองเห็นภาพไม่ชัดอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจาก ปัญหาทางสายตาและเมื่อเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ให้คุณรีบไปพบ แพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดโดยเร็วที่สุด

4. หูแว่ว

ผู้ป่วยโรคทางสมองมักมีอาการหูแว่ว แต่ไม่ถึงกับประสาทหลอน เป็น เพียงการได้ยินไม่ชัด นั่นเพราะเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการฟังทำงาน ผิดปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุที่มีเนื้องอกในสมองไปกดทับเส้นประสาท หรือมีไข้จากอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และหากป่วยเป็นโรคหูน้ำหนวก นอกจากจะทำให้การฟังมีปัญหาแล้ว เชื่อจากโรคอาจลามเข้าสู่สมองและ ทำให้เกิดโรคทางสมองได้ในที่สุด

5. พูดไม่ตรงกับที่คิด

อาการพูดไม่ตรงกับสิ่งที่คิดมักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเส้นเลือดใน สมองตีบและโรคสมองพิการ เนื่องจากเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้น้อย ทำให้การทำงานของเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการพูดผิดปกติ ส่งผลให้ ผู้ป่วยพูดไม่ตรงกับสิ่งที่คิดและตอบไม่ตรงคำถาม แม้จะคิดคำตอบที่จะพูดไว้ ในใจแล้วก็ตาม โดยผู้ป่วยบางคนจะพูดได้ช้าเนื่องจากมีอาการปากเบี้ยวร่วมด้วย

6. หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผู้ป่วยโรคสมองมักจะเป็นลมล้มพับโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งระยะเวลาที่เป็น ลมหมดสตินั้นอาจใช้เวลาสั้นๆ แค่ 1 นาที โดยผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ หมดสติวันละหลายๆ ครั้ง บางคนอาจเป็นลมหมดสติแล้วฟื้นขึ้นมาทันที แต่บางคนเมื่อเป็นลมจะหมดสติและแน่นิ่งไปเลย ซึ่งหากมีอาการแบบนี้ให้ สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก และหากไม่รีบนำส่ง โรงพยาบาลผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด

7. ชัก กระตุก

อาการจะเริ่มจากชาตามใบหน้า แขนและขาก่อน ร่างกายจะรู้สึกหมดแรงไปเฉยๆ หลังจากนั้นจะเกิดการชักกระตุกในอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น มุมปากกระตุกจนปากเบี้ยว หรือนิ้วขดเกร็ง และแขน ขากระตุกเด้งขึ้น โดยผู้ป่วยที่มีอาการหนักจะชักกระตุกนานจนหมดสติ ซึ่งการชักกระตุกมัก เป็นอาการที่บ่งชี้ว่าโรคทางสมองกำลังกำเริบ และอาการกระตุกนี้จะเกิดขึ้น

ตอนที่ผู้ป่วยมีสติสมบูรณ์ทุกประการ

8. คิดจับจด รอบทำอะไรซ้ำๆ

ผู้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคในสมองมักจะกลายเป็นคนคิดจับจด หรือคิด อย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง และคิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมา ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลาย เป็นคนย้ำคิดย้ำและชอบทำอะไรเหมือนเดิมและจะทำซ้ำๆ ทั้งที่ได้ทำไปแล้ว จนบางครั้งผู้ป่วยจะรู้สึกรำคาญตัวเองและหงุดหงิดใส่คนรอบข้าง และบาง คนจะมีอาการหลงลืมร่วมด้วย ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็น ว่าโรคร้ายกำลังทำร้ายสมองอยู่

อาการทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่จะคอยมาเตือนให้คุณทราบว่า กาลังมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสมอง โปรดอย่ามองว่าเป็นเรื่อง ธรรมดาและคิดว่าเดี๋ยวก็หายไปเอง เพราะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ทัน ดังนั้นเมื่อพบว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น คุณควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งพบความผิดปกติเร็วมากเท่าใดก็เท่ากับว่าสมองยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

สัญญาณอันตราย เมื่อโรคสมองมาเยือน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู

โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู

อาการ

1. วิงเวียน หน้ามืด และปวดศีรษะเป็นระยะ Dizziness, dizziness and headaches periodically

2. แขน ขา เกิดอาการกระตุก Limb spasm

3. ตาพร่ามัวและมองเห็นไม่ชัดเจน Blurred vision and unclear vision

4. ร่างกายสั่นเกร็ง จนนิ้ว มือ แขน ขาหงิกงอและกระตุก Body trembling until fingers, limbs, kink and twitching

5. กัดฟันและกัดลิ้น Bite your teeth and bite your tongue

6. ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นลมหมดสติ ซึ่งระยะเวลาที่เกิดอาการจะ รวดเร็วเพียง 1-2 นาที Some patients may become faint. The duration of the symptoms will be 1-2 minutes fast.

สาเหตุ

1. กรรมพันธุ์ congenital

2. มีเนื้องอกในสมอง ทำให้เกิดอาการเลือดออกในสมองและส่งผลให้ ความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงผิดปกติ Have a brain tumor Causing bleeding in the brain and resulting The pressure inside the skull is unusually high.

3. สมองเกิดภาวะอักเสบหรือติดเชื้อ Brain inflammation or infection

4. เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ The blood supply to the brain is not enough.

5. กล้ามเนื้อสมองเสื่อม Dementia muscle

6. หากผู้ป่วยมีไข้สูง และมีอาการตับวาย น้ำตาลในเลือดต่ำ จะทำให้ การทำงานของเมตาบอลิซึมผิดปกติและนำไปสู่เกิดโรคลมชัก If the patient has high fever And have liver failure Low blood sugar will cause metabolic disorders and lead to epilepsy.

7. การชักจากโรคหืดหอบ Seizures from asthma

8. มลพิษในอากาศ เช่น ผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้า ไปมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนซึ่งจะนำไปเลี้ยงสมองน้อย ทำให้หายใจติดขัดและเกิดอาการชักในที่สุด Pollution in the air such as the patient breathes carbon monoxide into the air, resulting in the patient receiving oxygen which will be fed to the brain. Causing breathing and seizures in the end

9. ร่างกายได้รับสารพิษ เช่น สารพิษจากยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า The body receives toxins such as toxins from pesticides and grass killers.

10. การดื่มสุรามากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติที่เส้นเลือดในสมอง ส่งผลให้เกิดอาการลมชักได้ Drinking alcohol Will cause abnormalities in the blood vessels

11. เมื่อมีความเครียดสูง สมองถูกใช้งานอย่างหนักจนเกิดภาวะ เส้นเลือดในสมองตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอและเกิดอาการลมชัก When having high stress The brain is heavily used until the condition occurs.

การรักษา

1. ให้นวดบริเวณที่ผู้ป่วยเกิดอาการเกร็งเช่น มือ แขนและขา เพื่อให้ผู้ ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

2. หากผู้ป่วยมีอาการกัดลิ้น ควรหาผ้าห่อช้อนมาให้ผู้ป่วยกัด

3. ถ้าผู้ป่วยมีอาการชักนานและชักติดต่อกันหลายครั้ง ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โดยเบื้องต้นแพทย์จะให้ยาต้านอาการชักและตรวจหา สาเหตุอาการชักเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

วิธีป้องกัน

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

2. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดภาวะเครียดและทำให้ระบบ ทางเดินหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. งดดื่มสุราและสูบบุหรี่

4. ควรหาผ้าปิดจมูกหรือสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อจะจับต้องสารพิษ และหลังฉีดยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

5. หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษทุกชนิด

6. หากมีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเคยป่วยเป็นโรคในสมอง จะมีอาการชัก คุณควรไปตรวจสมองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รู้หรือไม่

หากผู้ป่วยมีอาการชักประมาณ 1-2 นาที จะไม่ทำให้สมองขาด ออกซิเจน แต่ถ้าหากผู้ป่วยเกิดอาการชักนานเกินกว่า 20 นาที จะส่งผลทำให้ เกิดสภาวะสมองพิการได้ เนื่องจากเลือดไหลมาเลี้ยงสมองไม่ทัน ส่งผลให้ เซลล์สมองตาย

เมื่อคุณทราบและเข้าใจถึงอาการ สาเหตุการเกิดโรค วิธีรักษา และ วิธีป้องกันการเกิดโรคในสมองแล้ว คุณก็ควรหาทางเลี่ยงและถอยให้ห่าง จากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ เพื่อการรักษาสมองให้สมบูรณ์พร้อมใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการมีอายุที่ยืนยาวย่อมจำเป็นต้องมี

ร่างกายแข็งแรงไว้คอยควบคุมการทํางานของร่างกายด้วย

โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคไมเกรน

โรคไมเกรน

อาการ symptom

ปวดศีรษะรุนแรงบริเวณขมับ และปวดมากจนทำให้รู้สึกไม่อยากขยับ ร่างกาย ส่วนมากมักปวดศีรษะเพียงข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการปวดอาจสลับ ไปมาทั้งซ้ายและขวา ในบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

Severe headache in the temples And so much pain that makes him feel like he doesn’t want to move his body Which the pain may switch Go both left and right In some cases, nausea and vomiting may also occur.

สาเหตุ Cause

1. หลอดเลือดในสมองหดตัวหรือขยายตัวอย่างฉับพลัน The blood vessels in the brain shrink or expand rapidly.

2. กินอาหารไม่ตรงเวลา Eating food on time

3. กินอาหารที่มีสารปนเปื้อนและสารกระตุ้นที่เร่งให้เกิดไมเกรน เช่น ชา กาแฟ และสีย้อมอาหารที่ไม่ได้สังเคราะห์มาจากธรรมชาติ Eat foods that contain contaminants and stimulants that accelerate migraine, such as tea, coffee and food dyes that are not synthesized from nature.

4. ฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงมีประจำเดือนและเริ่มตั้งครรภ์ Estrogen hormones in women change during menstruation and begin to become pregnant.

5. การกินยาคุมกำเนิดจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การทำงานของต่อมใต้สมองผิดปกติจนเกิดอาการไมเกรน Taking birth control pills will increase the estrogen hormone. Resulting in abnormal pituitary function until migraine

6. พักผ่อนไม่เพียงพอ not enough rest

7. ความเครียดจากการทำงาน Work stress

8. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และอากาศที่ร้อนมากๆ Environmental pollution such as toxic smoke from car exhaust And the weather is very hot

การรักษา treatment

เมื่อมีอาการปวดให้ใช้มือคลึงนวดเบาๆ ที่บริเวณขมับข้างที่ปวด ไม่ดีขึ้นให้ใช้นิ้วกลางกดจุดบริเวณขมับทั้งสองข้าง หากอาการปวดรุนแร ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเบื้องต้น และรับยาที่ใช้แล้ว เฉพาะไมเกรนมากิน เนื่องจากยาแก้ปวดธรรมดาไม่สามารถรักษาอาการ ไมเกรนได้

When there is pain, use your hands to gently massage. At the side of the temple where the pain Not better, use the middle finger to press the temples on both sides. If the pain is severe Patients should rush to see a doctor for initial diagnosis. And receiving used drugs Only migraine to eat Because ordinary painkillers cannot cure migraine

วิธีป้องกัน prevention method

1. หลีกเลี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เกิดอาการไมเกรน Avoid the environmental factors that cause migraine.

2. กินอาหารให้ตรงเวลาและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย Eat food on time and choose to eat foods that are beneficial to the body.

3. พักผ่อนให้เพียงพอไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายสดชื่น

5. เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ ทำงาน

6. ยิ้มให้กำลังใจตัวเองทุกครั้ง เมื่อเครียด

รู้หรือไม่

  • ระยะในการปวดไมเกรนอาจยาวนานถึง 8 – 10 ชั่วโมง ซึ่งในผู้ป่วย ที่มีอาการรุนแรง ปวดศีรษะต่อเนื่องนานถึง 72 ชั่วโมง
  • น้ำเก๊กฮวยสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรนได้
  • ผู้ป่วยควรทำตารางบันทึก วัน เวลา ที่เกิดอาการปวดศีรษะทุกครั้ง เพื่อที่จะได้นำไปหาวิธีควบคุมปัจจัยที่อาจทำให้เกิดไมเกรนได้ เช่น บาง มักปวดตอนชั่วโมงทำงาน ก็อาจเป็นได้ว่าคุณเครียดเรื่องงานมากเกินไป จึงควรหาเวลาผ่อนคลายบ้างระหว่างวัน

โรคไมเกรน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคอัมพาต

โรคอัมพาต

อาการ symptom

1. วิงเวียนศีรษะ Dizziness

2. ร่างกายมีอาการอ่อนแรง The body is weak.

3. รู้สึกชาตามแขน ขา Feeling numb according to the limbs

4. ขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้ Cannot move the body

5. พูดไม่ได้ ปากเริ่มเบี้ยว Can’t speak, the mouth starts to wry

6. ผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัว มองเห็นสิ่งรอบข้างไม่ค่อยชัดเจน และ บังคับให้เปลือกตาปิดพร้อมกันทั้งสองข้างไม่ได้ Patients will have blurred vision. Saw the surrounding things not clear and forced the eyelids to be closed at both sides

7. ตัวเกร็ง แขนและขา งอหงิก Flexed arm and leg flexion

8. ชักกระตุกและหมดสติ ซึ่งอาการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโดยฉับพลัน หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีผู้ป่วยอาจเสียชีวิต Convulsions and unconsciousness Which all of these symptoms will occur suddenly If not receiving timely treatment, the patient may die.

9. อัมพาตมักเป็นอาการที่แสดงออกหลังป่วยเป็นโรคทางสมอง เช่น โรคสมองอักเสบ และโรคฝีในสมอง เป็นต้น Paralysis is often a symptom after the brain disease, such as encephalitis. And brain abscess etc.

สาเหตุ

1. ผลกระทบจากการผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง เช่น เส้นเลือดใน สมองโป่งพอง เส้นเลือดในสมองอุดตัน และเส้นเลือดในสมองตีบ

2. สมองหรือกระดูกสันหลังถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุและการผ่าตัด

3. ติดเชื้อที่ไขสันหลังหรือมีเนื้องอกไปกดทับบริเวณไขสันหลัง

4. กินอาหารที่มีรสเค็มจัด

5. สูบบุหรี่จัด

6. คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง

การรักษา

เมื่อผู้ป่วยชักกระตุกจนหมดสติ ญาติพี่น้องควรรีบนำผู้ป่วยไปพบ แพทย์โดยเร็วที่สุด ซึ่งแพทย์จะทำการเอกซเรย์สมอง ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเจาะไขสันหลังเพื่อนำไปหาสาเหตุในการรักษา ซึ่งภายหลังจาก รักษาตัวแล้วผู้ป่วยมักมีอาการพิการและขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้เหมือนปกติ ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องฝึกกายภาพบำบัดร่วมด้วย เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูเร็ว

When the patient is convulsed until unconscious Relatives should hurry to bring patients to meet Doctor as soon as possible In which the doctor will perform brain X-ray, blood test, urine test and spinal cord puncture to find the cause of treatment Which after Then heal the patient with disabilities and move the body as usual Therefore patients need to practice physical therapy as well In order to restore the body

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตทั้งตัว ญาติหรือคนดูแลต้องหมั่นรักษา ความสะอาดหลังจากการขับถ่าย เนื่องจากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ ควรจับผู้ป่วยพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอาการจากแผลกดทับ

For patients with paralysis Relatives or caretakers must keep Clean after excretion Because the patient is unable to help himself and the patient should be flipped every 2 hours to prevent symptoms from pressure ulcers

วิธีป้องกัน 1. งดสูบบุหรี่ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 3. ห้ามเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็ว5. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ควรใส่ใจ ดูแลตนเองให้มากเป็นพิเศษ เพื่อป้องไม่ให้เกิดอาการของโรค และนำไปสู่ อาการอัมพาต 6. ผู้สูงอายุควรไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเช็คระดับความดัน และ

รู้หรือไม่

  • ผู้ป่วย โรคอัมพาต แม้จะรักษาตัวให้หายแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับ มาเป็นอัมพาตได้อีกหากไม่ใส่ใจสุขภาพ
  • กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้ป่วยได้กำลังใจจากคนรอบข้างระหว่าง การทำกายภาพบำบัด

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์

อาการ

1. ความจำเสื่อม ความเฉลียวฉลาดลดลง ในบางรายอาจจะลดลง ถึงกับจำทางกลับบ้านไม่ถูก และลืมชื่อญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างด้วย Memory deterioration, decreased intelligence In some cases, it may be reduced. Even though he didn’t remember the way home And forget the names of relatives or people around you too

2. สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง Communication is not known about

3. อารมณ์แปรปรวนง่าย Easy mood swings

4. ซึมเศร้า เลื่อยชา และเก็บตัว Depressed, saw, tea and introverted

5. มีอาการสับสนทางความคิด เช่น แยกไม่ออกระหว่างเวลากลางวันกับกลางคืน There is a confusion of ideas such as indistinguishable during the day and night.

6. หงุดหงิดง่าย และหวาดกลัวโดยไม่มีสาเหตุ Frustrated and frightened without cause

7. เคลื่อนไหวช้า และชอบทำอะไรซ้ำๆ Slow motion And like to do something repeatedly

8. ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคล้ายโรคพาร์กินสันคือร่างกายจะเกร็ง และสั่น Some patients may have symptoms similar to Parkinson’s disease, ie the body will move and tremble.

สาเหตุ

1. เมื่ออายุมากขึ้น สารสื่อประสาทในสมองจะลดน้อยลง ทำให้ความจำของผู้ป่วยจะค่อยๆ เสื่อมลงเรื่อยๆ When older The neurotransmitters in the brain will decrease. Make the patient’s memory gradually Gradually deteriorating

2. สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุและการผ่าตัดสมอง The brain is affected by accidents and brain surgery.

3. ความเครียดส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติ Stress causes the brain to malfunction.

4. คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุซึ่งทำให้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ High blood cholesterol is another cause which causes illness. Alzheimer’s disease

5. ขาดสารอาหารที่มีแอนติออกซิแดนต์ Lack of nutrients with anti-oxidants

6. ร่างกายได้รับและสะสมสารอะลูมิเนียมและสังกะสีมากจนเกินไป The body gets and accumulates too much aluminum and zinc.

7. จากกรรมพันธุ์ From heredity

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะช่วยรักษาอาการจาก โรคอัลไซเมอร์ ให้ หายขาดได้ ดังนั้นเมื่อพบว่ามีอาการควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาใน เบื้องต้น ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงถึงขั้นหลงลืมชื่อตัวเอง หรือ จำอะไรไม่ได้เลย ญาติพี่น้องควรให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และสอนให้ผู้ ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันให้ได้ตามปกติ

There is currently no drug that can cure the symptoms of Alzheimer’s disease. Therefore, when found to have symptoms, should immediately see a doctor for initial treatment. Forget your name or can’t remember anything at all Relatives should provide close care and teach patients to be able to help themselves and do their daily activities as usual

วิธีป้องกัน

1. กินอาหารเช้าให้เป็นปกติทุกวัน เพื่อให้ร่างกายมีสารอาหารไปเลี้ยง สมองอย่างเพียงพอ Eat breakfast regularly every day.

2. กินอาหารที่มีแอนติออกซิแดนต์ เช่น แปะก้วย แครอต มะเขือเทศ

3. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ

4. ฝึกใช้สมองบ่อยๆ อาจจะด้วยวิธีเล่นเกมปริศนาหรือเล่นเกมที่ต้อง ใช้ความคิดเยอะๆ

5. หากิจกรรมคลายเครียดทำ เช่น การผ่อนคลายโดยการดูหนังฟัง เพลง งดสูบบุหรี่

รู้หรือไม่

• ผู้ที่มีญาติพี่น้องป่วยเป็นดาวน์ซินโดรมจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็น โรคอัลไซเมอร์สูงเป็นพิเศษ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคสมองพิการ

โรคสมองพิการ

อาการ

1. เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ มักจะคลาน เดิน นั่ง และมีพัฒนาการทาง ร่างกายเติบโตช้ากว่าเด็กทั่วไป Children with this disease often crawl, walk, sit and have development. The body grows slower than normal children.

2. สูญเสียการทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ช้า Loss of balance and slow movement

3. ข้อยึด แขน ขา มีอาการหดเกร็ง และกระดูกสันหลังคดผิดรูป The limbs are contracted. And deformed spine

4. พูดไม่ชัด สื่อสารกับคนรอบข้างไม่ค่อยเข้าใจ Obviously not communicating with those around you

5. มีปัญหาทางสายตาและการได้ยิน Have visual and hearing problems

6. มีอาการพิการทางร่างกายด้วย เช่น มีอาการของโรคอัมพาตและในบางรายไม่สามารถควบคุมทางการขับถ่ายได้เอง There are physical disabilities, such as symptoms of paralysis and in some cases can not control the excretion itself.

สาเหตุ 1. โครโมโซมผิดปกติ 2. ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ จนทำให้สมองเสียหาย 3. สตรีมีครรภ์ดื่มสุรา หรือระหว่างตั้งครรภ์ป่วยเป็นโรคหัดเยอรมัน หรือบังเอิญได้รับสารพิษ ซึ่งจะส่งผลให้สมองของทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ได้ รับการกระทบกระเทือนความเสียหาย 4. เกิดจากการคลอดผิดท่า คลอดก่อนกำหนด เด็กคลอดยาก และ เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด 5. เด็กแรกเกิดที่เยื่อหุ้มสมองติดเชื้อแบคทีเรีย ก็อาจทำให้เกิดสมอง พิการได้

การรักษา

โรคสมองพิการไม่มียาที่จะรักษาให้หายขาด ซึ่งการรักษาจะทำได้ โดยการฝึกและฟื้นพัฒนาสมอง ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุด เช่น ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ และกินอาหาร ส่วนการรักษาความผิดปกติทางด้านร่างกายสามารถทำได้ ดังนี้

Cerebral palsy, no medicine to be cured Which treatment can be done By practicing and restoring brain development Allowing patients to help themselves and do the daily activities as much as possible, such as washing your face, brushing your teeth, bathing and eating food. For the treatment of physical disorders, you can do the following:

1. รับการรักษาด้วยกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยตัวเองมากที่สุด Treated with physical therapy To allow the patient to physically move By yourself most

2. หากร่างกายมีอาการหดเกร็งมาก ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์เพื่อฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อหรือผ่าตัดเพื่อรักษาอาการหดเกร็ง ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนไหว ของผู้ป่วยในระยะยาว If the body has a lot of contractions The patient must go to see a doctor for injection. Intramuscular or surgical to treat spasms Which will affect the movement Of patients in the long term

วิธีป้องกัน

  1. ผู้หญิงที่ตั้งใจจะมีบุตรควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจร่างก ก่อนตั้งครรภ์ Women who intend to have children should see a doctor for examination.

2. สตรีมีครรภ์เมื่อป่วยเป็นโรคหัดเยอรมันอย่าปล่อยทิ้งไว้ ทางที่ดีคือ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด Pregnant women, when suffering from rubella, do not leave it.

3. สตรีมีครรภ์ควรงดดื่มสุรา และงดการทำกิจกรรมผาดโผน ที่จะทำ ให้เกิดการกระทบกระทบต่อทารกในครรภ์ Pregnant women should refrain from drinking alcohol.

4. เพื่อให้การคลอดบุตรง่ายขึ้น สตรีมีครรภ์ควรออกกำลังกายในท่าที่ เหมาะกับคนตั้งครรภ์ ซึ่งคุณควรปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดTo make childbirth easier Pregnant women should exercise properly.

รู้หรือไม่

กลุ่มผู้ป่วย โรคสมองพิการ มักอยู่ในช่วงเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กที่มี อายุไม่เกิน 7 ขวบ

ผู้ป่วยโรคสมองพิการแทบทุกรายมักจะมีอาการปัญญาอ่อนร่วมด้วย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรค ฝีในสมอง

โรค ฝีในสมอง

อาการ

1. มีไข้สูง High fever

2. มีอาการปวดศีรษะบริเวณด้านข้าง Having a headache on the side

3. คลื่นไส้ อาเจียน Nausea and vomiting

4. สมองบวม Swollen brain

5. ชักกระตุก Chore

6. มีอาการอัมพาตชั่วคราว With temporary paralysis

สาเหตุ

1. ผู้ป่วยสำลักน้ำที่มีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกาย และจะลุกลามเข้าสู่สมองต่อไป

Patients choking water with fungi or bacteria The germ will enter the body. And will spread into the brain

2. ติดเชื้อในกระแสเลือด อันมีสาเหตุมาจาก ฟันผุ โรคหัวใจ และโรค ปอด เป็นต้น

Blood stream infection Which is caused by tooth decay, heart disease and lung disease etc.

3. การลุกลามของเชื้อโรคเข้าสู่สมอง เช่น เชื้อโรคจากการป่วยเป็น ไซนัสและหูน้ำหนวก

The spread of germs into the brain, such as pathogens from sickness Sinus and otitis media

4. เชื้อโรคเข้าสู่สมองตามบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณสมอง เช่น ถูกไม้ เสียบทะลุศีรษะ กลายเป็น ฝีในสมอง

The pathogen enters the brain according to the wounds that occur in the brain, such as being inserted through the head, becoming a brain abscess.

5. ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อระหว่างผ่าตัดสมอง

Complications of infection during brain surgery

การรักษา

ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งแพทย์มักจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ระบายหนองออก และให้กินยาควบคู่ไปด้วย โดยต้องกินยาอย่างต่ำ 2-4 เดือน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และเมื่อรักษาหายแล้ว แพทย์จะทำการเอกซเรย์ สมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝีหลงเหลืออยู่ในสมองอีก

Go to see a doctor for treatment Which doctors often treat with surgery, drainage, and take medicine along with By having to take medicine at least 2-4 months to prevent recurrence And when he was healed The doctor will do X-ray The brain again ensures that no abscess is left in the brain again.

วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงการกินขนมหวาน น้ำอัดลม ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ฟันผุได้ง่าย หมั่นไปตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และหากพบว่ามีฟันผุควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการอุดฟันป้องกันเชื้อโรคกระจายสู่สมอง เมื่อป่วยเป็นไซนัสและหูน้ำหนวกควรรีบรักษาให้หายขาด เพื่อ ป้องกันเชื้อแพร่กระจายสู่สมอง ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับ ร่างกาย

Preventive methods Avoid eating sweets, soft drinks which can cause tooth decay easily. Regularly check for dental health at least 2 times a year and if found

รู้หรือไม่

• ฝีในสมองที่มีขนาดใหญ่มักจะกดทับบริเวณเส้นประสาท ทำให้ผู้ ป่วยเสียการทรงตัว และการเคลื่อนไหว ถ้าหากทิ้งเอาไว้นานๆ โดยไม่ยอมไป พบแพทย์เพื่อรับการรักษา ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตในที่สุด

Large brain abscesses tend to press on the nerves, causing patients to lose balance. And movement If left for a long time without going to see a doctor for treatment The patient may eventually die.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรค เนื้องอกในสมอง

โรค เนื้องอกในสมอง

อาการ

1. ปวดศีรษะรุนแรงเมื่อลุกขึ้นยืนและเดิน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการปวด เรื่องติดต่อกันนานเป็นเดือน Severe headache when standing and walking Which the patient will have pain About consecutive months

2. อาเจียนแบบพุ่งโดยไม่มีอาการคลื่นไส้ Vomiting with no nausea.

3. เดินเซคล้ายคนเมา Walking like a drunk.

4. ตามัวเห็นภาพซ้อน ผู้ป่วยบางรายอาจตาเหล่และตากระตุก ตลอดเวลา Blurred vision Some patients may have strabismus and twitching eyes all the time.

5. แขน ขาชาและอ่อนแรง มือและเท้าทำงานไม่ปกติ Limbs, numbness and weakness Hands and feet do not work properly.

6. มีอาการชัก เกร็งทั้งร่างกาย Have seizures of the whole body

7. ความจำเสื่อม Amnesia

8. มีอาการเซื่องซึมและบุคลิกจะค่อยๆ เปลี่ยนกลายเป็นคนเก็บตัว With drowsiness and personality will gradually Changed to become an introvert

9. หากเนื้องอกเกิดขึ้นใต้ต่อมใต้สมองจะทำให้ผู้หญิงประจำเดือนมา ไม่ปกติและมีน้ำนมไหลออกมาแม้ไม่ได้ตั้งครรภ์ If the tumor occurs under the pituitary gland, it will cause the menstrual period to come. Not normal and there is milk flowing out even if not pregnant.

สาเหตุ

1. กรรมพันธุ์ congenital

2. เกิดจากเนื้อเยื่อภายในกะโหลกศีรษะ เนื้อเยื่อสมอง ต่อมใต้สมอง และหลอดเลือด มีก้อนเนื้อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งก้อนเนื้อนี้จะมีขนาด ใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตของร่างกาย Caused by tissues within the skull Brain tissue, pituitary gland and blood vessels are naturally formed. Which this lump is sized Bigger as the body’s growth

การรักษา

รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อทำการเอกซเรย์ตรวจคลื่นสมอง และ ทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นาน เนื้องอกจะมีขนาดใหญ่ ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การผ่าตัดลำบาก และเนื้องอกอาจไปกดทับเส้นประสาท ทำให้สมองเสียหาย และอาจทำให้ผู้ป่วยพิการได้ Rush to see a doctor immediately To perform brain wave x-ray examination and perform surgery to remove the tumor Which if left for a long time The tumor will grow larger, resulting in difficult surgery. And the tumor may press the nerve Cause brain damage And may make the patient disabled

วิธีป้องกัน

1. หากมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนานติดต่อกันเกิน 7 วัน อย่า ปล่อยทิ้งไว้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจทันที If there is a severe headache for more than 7 consecutive days, do not leave it. Should seek medical attention immediately.

2. หากมีสมาชิกในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรค เนื้องอกในสมอง คุณควร หาโอกาสไปตรวจสมองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง If a family member has ever had a brain tumor, you should look for a chance to check your brain regularly at least once a year.

นอกจากนี้ เนื้องอกในสมองมักมีชื่อเรียกแยกตามชนิดของเซลล์ที่เป็นเนื้องอก เช่น เนื้องอกไกลโอมา (Gliomas) เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (Meningiomas) เนื้องอกเส้นประสาทหู

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

อาการ 1. มีไข้สูง แม้จะกินยาลดไข้แล้วไข้ก็จะไม่ลด 2. ปวดศีรษะมากโดยเฉพาะเวลาที่ก้มหรือเงยหน้า 3. กระสับกระส่าย รู้สึกมึนงง และสับสน 4. กลัวแสงและมองเห็นสิ่งรอบตัวไม่ชัดเจน 5. คลื่นไส้ อาเจียน และกลืนอาหารยากกว่าปกติ 6. มีอาการชักและหมดสติในที่สุด

สาเหตุ

  1. ผู้ป่วย โรค แสเลือด ทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบซ้ำอีก

2. เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังติดเชื้อโรคที่มีหนอง

3. เชื้อวัณโรคที่แพร่กระจายจากปอด เข้าสู่เยื่อหุ้มสมองผ่านทาง กระแสเลือด

4. เชื้อรา ซึ่งจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้ามาทางปอด ผ่านกระแส เลือดแล้วไหลไปยังเยื่อหุ้มสมอง โดยเชื้อรานี้มีชื่อว่าคริปโตค็อกคัส (Cryptococcus) มักพบในขี้ไก่และขึ้นกพิราบ

5. พยาธิตัวจี๊ดไชผ่านลำไส้และเข้าสู่กระแสเลือดไปยังเยื่อหุ้มสมอง ทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

การรักษา

ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยด่วน เนื่องจากอาการของโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบจะคล้ายๆ กับการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่จะต่างกันที่ผู้ป่วยจะ เจ็บตรงต้นคอมากเป็นพิเศษ โดยแพทย์จะฉีดยาลดอาการเกร็ง และเจาะ บริเวณหลังดูดเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจวัดหาความผิดปกติ เพื่อจะได้ให้การ รักษาที่ถูกวิธี

วิธีป้องกัน

1. เมื่อป่วยเป็นโรคคางทูมต้องรีบรักษาให้หายโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกัน เชื้อแพร่กระจายสู่กระแสเลือด

2. ห้ามเข้าใกล้ผู้ป่วยโรควัณโรค และผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับ การฉีดวัคซีนบีซีจีตั้งแต่แรกเกิด เพื่อป้องกันการเป็นวัณโรค

3. ป้องกันการติดเชื้อโดยกินยาปฏิชีวนะไรแฟมพิซิน ในกรณีที่เผลอไป สัมผัสกับผู้ป่วยโรคกาฬหลังแอ่น

4. หากป่วยเป็นโรคหูน้ำหนวกหรือหูชั้นกลางอักเสบ อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรรีบรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเข้าสู่สมอง

5. ห้ามกินหอยโข่ง กุ้ง ปลาดิบ เพราะจะทำให้พยาธิตัวจี๊ดเข้าสู่ร่างกาย ได้ง่ายมากขึ้น

6. สำหรับเกษตรกรต้องใส่รองเท้าบู๊ต และหาผ้ามาปิดจมูกทุกครั้ง เดินเหยียบมูลไก่และมูลนกพิราบ

7. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

รู้หรือไม่

เชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะอยู่ในร่างกายของ คนเรานานถึง 3 เดือนกว่าจะแสดงอาการออกมา

ในหอยโข่ง หอยปัง หอยเชอร์รีดิบ จะมีตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ดฝัง อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพยาธิตัวจี๊ดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ

อาการ 1. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 2. มึนงง สับสนกับสิ่งรอบข้าง และจำอะไรไม่ค่อยได้ 3. พูดจาโต้ตอบช้า และตอบคำถามไม่ตรงกับที่คิดไว้ 4. มีปัญหาในการมองเห็น และการได้ยิน 5. คลื่นไส้อาเจียน

6. อารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

7. ร่างกายอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ 8. มีอาการชัก 9. ในบางรายอาจมีอาการอัมพาตชั่วคราว

สาเหตุ

1. หากบริเวณสมองถูกรังสีบางประเภท เช่น รังสีจากจอคอมพิวเตอร์ รังสีไมโครเวฟติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดมะเร็งสมองได้

2. ร่างกายได้รับและสะสมสารเคมีในกลุ่มไนโตรโซ (nitros0 Compound) ไว้มากจนเกินไป ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสมองสูง

3. การแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกาย ผ่านเข้ามาทาง กระแสเลือดและไหลเวียนเข้าสู่สมอง

4. กรรมพันธุ์

การรักษา

ให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจคลื่นสมองด้วยวิธี การเอกซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์หรือการทำซีทีสแกน (CT-scan) เพื่อหา ตำแหน่งการกระจายตัวของมะเร็งในสมอง จากนั้นแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อและ เจาะไขกระดูกสันหลังนำไปตรวจเพื่อวินิจฉัยระดับการป่วย ซึ่งผู้ป่วยอาจจะ เลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีคีโมบำบัดหรือการฉายแสง ซึ่งถ้ามะเร็งลุกลามมาก แพทย์อาจทำการผ่าตัดทันที

วิธีป้องกัน

  1. หากมีอาการปวดศีรษะรุนแรงติดต่อกันนานๆ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันไม่ให้มะเร็งกระจายไปทั่วสมอง If a severe headache persists for a long time Should seek medical attention For early detection And prevent cancer spread throughout the brain

2. หากคุณมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งสมอง คุณควรจะไปพบ แพทย์เพื่อตรวจสมองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย งดอาหารที่ทำให้เสียงต่อการ เกิดมะเร็ง เช่น ไก่ย่างที่ถูกเผาจนไหม้เกรียม หมูปิ้งไหม้ๆ ปลาเผาเกรียมๆ

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางรังสีและสารเคมีในกลุ่มไนโตรโซ Avoid being surrounded by radiation and chemicals in the nitro group.

5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

รู้หรือไม่

มะเร็งสมองสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย แต่กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอชไอวีเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงมากที่จะป่วยเป็นมะเร็งสมอง

หากคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะบริเวณใดในร่างกายก็ตาม ควร รีบรักษาให้หายโดยเร็ว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ เชื้อมะเร็งจะแพร่กระจาย กระแสเลือดและไหลเวียนเข้าสู่สมองทันที

Go to the doctor for urgent treatment. Due to the symptoms of membrane disease Encephalitis is similar And being ill with influenza But will be different to the patient The pain in the neck is very special. The doctor will inject the medicine to reduce the symptoms of spasticity and puncture in the back area, sucking the cerebrospinal fluid to check for abnormalities. In order to give Correct treatment

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

โรคสมองอักเสบ

โรคสมองอักเสบ

อาการ 1. มีไข้ 2. ปวดศีรษะ 3. อาเจียน 4. อ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกาย 5. หายใจติดขัด และหายใจไม่เป็นจังหวะเมื่อสูดลมหายใจเข้าและออก 6. ผู้ป่วยจะรู้สึกง่วงนอนโดยไม่มีสาเหตุ 7. ร่างกายเกร็งและชักกระตุก 8. ในบางรายอาจมีอาการอัมพาตที่แขนและขา9. หากไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาภายใน 10 วัน ผู้ป่วยอาจจะ เสียชีวิตทันที Symptoms 1. Fever 2. Headache 3. Vomiting 4. Fatigue and aches in the body 5. Breathing and breathing is not rhythmic when inhaling and exhaling 6. Patients will feel sleepy without cause 7. Body contraction and convulsions 8. In some cases, there may be paralysis on the arms and legs. 9. If not rushing to see a doctor for treatment within 10 days, the patient may die immediately.

สาเหตุ

1. เกิดจากเชื้อไวรัสเจแพนสบี (Japanese B virus) ซึ่งพบในหมู หนู นก ม้าและแพะ แพร่กระจายมาสู่คนโดยมียุงที่มีเชื้อคิวเล็กซ์ (Culex) และเอดีส(Aedes) เป็นตัวพาหะ

2. สมองติดเชื้อไวรัสที่แฝงตัวมากับเชื้อพิษสุนัขบ้า เชื้อโปลิโอ และเชื้อ เริม

3. เมื่อป่วยเป็นโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม ผู้ป่วยไม่ยอมไปรักษา และปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อโรคเหล่านี้แพร่กระจายผ่านกระแสเลือดและเข้าสู่สมอง

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่สามารถรักษาโรคสมองอักเสบได้ ดังนั้น เมื่อพบว่ามีอาการที่ต้องสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคสมองอักเสบควรไปพบแพทย์ ให้เร็วที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นแพทย์จะให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ เช่น ให้ยา ลดไข้ ให้น้ำเกลือ และในบางรายที่มีอาการหนัก อาจจะต้องใช้เครื่องช่วย หายใจร่วมด้วย

วิธีป้องกัน 1. ทำความสะอาดแอ่งน้ำรอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาอาศัย 2. หลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดPreventive methods 1. Clean the basin around the house to prevent mosquitoes from living. 2. Avoid mosquito bites.

3. ควรแยกคอกเลี้ยงหมู ม้าและแพะ ให้ไกลจากบ้านพักและที่อยู่ อาศัย เพราะเป็นสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสเจแพนีสบอยู่ The pigs, horses and goats should be separated from the house and residence because they are animals that have the virus.

4. พาลูกหลานที่มีอายุครบ 1 ขวบ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคสมองอักเสบ ซึ่งจะต้องฉีด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรกจะฉีดห่างกันไม่เกิน 15 วัน และเข็มสุดท้ายจะฉีดหลังจากนั้นประมาณ 1 ปี

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคคางทูม

รู้หรือไม่

โรคสมองอักเสบจะระบาดหนักในช่วงฤดูฝน และผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ มักเป็นคนแก่และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีอาการของโรคสมองอักเสบจะคล้ายๆ กับการป่วยเป็นไข้หวัดหรือ ไข้มาลาเรีย ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าป่วยเป็นโรคอะไร คุณควรรีบไปพบแพทย์เพื่อ รับการวินิจฉัยโรคและรับการรักษาที่ถูกวิธี

 หลังจากทำการรักษาจนหายแล้ว ผู้ป่วยโรคสมองอักเสบประมาณ 50% จะมีอาการพิการทางร่างกาย เช่น เป็นอัมพาตครึ่งซีกและมีภาวะความ จำเสื่อม

Encephalitis will spread during the rainy season. And those who have this disease Often older people and children under the age of 14, the symptoms of encephalitis are similar. With illness, flu or malaria, so if not sure what disease is You should hurry to see a doctor for Receive diagnosis and receive correct treatment.After treatment About 50% of encephalitis patients have physical disabilities, such as hemiplegia and amnesia.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com