ไทชิ กีฬาพัฒนาสมอง

ไทชิ กีฬาพัฒนาสมอง

ไทชิ

ไทชิ เป็นกีฬาที่ผสมผสานการออกกำลังกายระหว่างไทเก็กและชี่กง ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ และ พริ้วไหว ด้วยท่าทางที่ง่ายๆ แต่ต้องทำตามจังหวะการหายใจเข้าและหายใจออกเพื่อให้เกิดสมาธิ

Tai Chi is a sport that combines exercise between tai chi and qigong. Has become one Under the body movement slowly and swaying with a simple gesture But must follow the breathing rhythm and exhale to concentrate

ซึ่งการรำมวยไทชิจะทำให้คุณหายใจเพื่อรับออกซิเจนได้มากขึ้น ส่งผล ให้การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำงานได้ดีขึ้นด้วย และระหว่างที่คุณออกกำลังกายด้วยท่าทางการบริหาร ร่างกายในแบบไทชิ จะทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้ขยับและ เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ส่งผลให้สมองรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด

Tai Chi boxing will allow you to breathe to get more oxygen, resulting in the work of the circulatory system that pumps blood to the brain. Work better too And while you exercise with a management posture Tai Chi body Will make every part of the body move and Moving slowly Resulting in the brain feeling relaxed from tension

มากไปกว่านั้นระหว่างที่คุณออกกำลังกายในแบบของไทชิ ศีรษะของคุณจะตั้งตรง คอไม่ติดตรึงอยู่กับที่ ส่งผลให้การหมุนเวียนของโลหิตและการ หายใจจะเป็นไปอย่างราบเรียบ ทำให้สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นด้วย

More than that while you exercise in the style of Tai Chi Your head will be straight. The neck is not fixed. Resulting in blood circulation and Breathing will be smooth. Causing the front brain Which is the center of The central nervous system works better as well.

นอกจากนี้ การรำมวยไทชิยังเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับ สมองด้วย เนื่องจากระหว่างที่คุณออกกำลังกายในแบบของไทชิ ก็จะทำให้เส้นประสาทในกระดูกสันหลังที่เชื่อมติดกับสมองอยู่ในแนวตั้ง ทำให้ออกกำลังกายสมองได้รับการกระทบกระเทือนน้อย และยังช่วยให้การทำงานระหว่างเส้นประสาทที่เชื่อมติดกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

In addition, the Tai Chi Boxing dance is also a security for the brain, because while you exercise in the form of Tai Chi. Will make the nerves in the spine connected to the brain vertically Makes the brain exercise to be less affected And also helps to work between connected nerves to work more efficiently as well

ไทชิ กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง Sports that help develop the brain

กีฬาที่เล่นเพื่อออกกำลังกายนั้นมีมากมายหลายชนิด และการเล่น แต่ละชนิดก็ล้วนส่งผลดีต่อสมอง ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของคุณที่ อยากเล่นกีฬาชนิดใด โดยกีฬา 10 ประเภทที่ช่วยพัฒนาและช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น มีดังนี้

There are many types of sports that are played for exercise, and each type of play is beneficial to the brain. Which depends on your aptitude What types of sports are played by 10 types of sports that help develop and help the brain perform better?

1. โยคะกับระบบประสาท Yoga and nervous system

กีฬา

การเล่นโยคะเป็นการปรับสมดุลระหว่างการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ เพื่อให้ระบบประสาทสามารถสั่งการไปยังกล้ามเนื้อเส้นเล็กๆ ทั่วร่างกายให้ทำงานสอดคล้องกับจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่าง ลงตัว ซึ่งการเล่นโยคะจะทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ จนคุณสามารถรู้สึกได้ว่าสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญการเล่นโยคะจะช่วยทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวของร่างกายทำงานอยู่ในระดับปกติด้วย

Yoga is a balance between nervous system function. And muscles In order for the nervous system to be able to direct to the small muscles Throughout the body to work perfectly with the rhythm of the body movement, which yoga will make the lungs and heart work better Resulting in a fully functioning circulatory system Causing the blood to nourish the brain adequately Until you can feel that the brain works more efficiently Importantly, yoga helps the nervous system that controls the balance of the body to work at normal levels as well.

ยิ่งไปกว่านั้นคุณควรรู้ไว้ว่าการเล่นโยคะเกือบทุกท่าไม่ว่าคุณจะก้มตัว ไปข้างหน้า เงยหน้าไปข้างหลัง หรือจะลองเล่นโยคะในท่ากลับหัวลงล่าง แอ่นตัว บิดตัวไปทางซ้ายและทางขวา หรือใช้ไหล่ยืน การเล่นโยคะด้วยท่า ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยบริหารแกนประสาทและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญการเล่นโยคะจะช่วยทำให้แกนประสาทเกิดความยืดหยุ่นและ แข็งแรง และยังทำให้เส้น Sympathetic 2 เส้น ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสัน หลังทำงานได้ดีขึ้นด้วย

Moreover, you should know that practicing yoga in almost every position, whether you bend your head forward, look back. Or to try yoga in the upside-down posture, to bend the body to the left and to the right Or using a standing shoulder Playing yoga with these different postures will help manage the nerve core and cause more blood to the brain. Importantly, yoga helps to make the nerve core flexible and strong, and also makes two Sympathetic lines, which are muscles beside the ridge of the bone. After working better

นอกจากนี้ การเล่นโยคะยังช่วยขจัดความเครียด แก้อาการ เหนื่อยเพลีย ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการป่วยเป็นโรคอัล ไซเมอร์อีกด้วย

In addition, yoga helps to eliminate stress, relieve fatigue, make sleep easier. And help prevent alzheimer’s disease As well.

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

สมองไม่ฝ่อ

สมองไม่ฝ่อ

การเล่นกีฬาทุกชนิดที่ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกาย จะส่งผลทำให้ การเชื่อมต่อปลายประสาทระหว่างเซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น เมื่อสมองทำงานได้เป็นปกติก็จะทำให้สมองฝ่อช้า และยังช่วยป้องกันอาการความจำเสื่อมได้

Playing all kinds of sports that allow the body to exercise will result in better nerve endings between nerve cells. When the brain is functioning normally, it will slow the brain. And can also help prevent memory loss

ช่วยให้เส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นทำงานได้ดีขึ้น Helps the nerves that control vision work better.

การออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยให้เส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากการเล่นกีฬาแต่ละชนิดต้องใช้ทักษะในการมองเห็น และเมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นถูกใช้งานบ่อยๆ ก็จะทำให้การทำงานของการมองเห็นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Regular exercise Will help the nerves that control vision work better Because each type of sport requires visual skills And when the nerves that control vision are used frequently Will make the work of vision more effective

เพิ่มไหวพริบ Add flair

การเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายจะทำให้สมองถูกใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมองไม่ถูกใช้งานบ่อยๆ จะทำให้คุณเป็นคนคิดและตัดสินใจช้า ดังนั้นการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายจึงช่วยสร้างไหวพริบและปฏิภาณ และยัง ช่วยปรับสมดุลให้สมองทำงานเป็นปกติอีกด้วย

Playing sports to exercise will make the brain more active. Which the brain is not often used Will make you think and decide slowly Therefore, playing sports for exercise helps create flair and uninspiration and also helps balance the brain to function as well.

ทำให้สมองรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา Makes the brain feel alert at all times

หากได้เล่นกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นคู่ เช่น แบดมินตัน ปิงปอง บาสเกตบอล เป็นต้น จะช่วยลดภาวะอาการซึมเศร้า เนื่องจากคุณได้พูดคุยกับคนรอบข้าง ซึ่งการพูดคุยถือเป็นการระบายความเครียดออกด้วย ซึ่งจะทำให้สมองของคุณกระปรี้กระเปร่าและทำให้สมองตื่นตัว เพื่อที่จะรับรู้เรื่องราว และสิ่งแปลกใหม่รอบตัวได้ นอกจากนี้คุณควรรู้ไว้ว่า ผู้ที่สมองตื่นตัวอยู่ ตลอดเวลาก็มักจะไม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย

If playing sports that need to be played in pairs, such as badminton, table tennis, basketball, etc., will help reduce depression. Because you talk to those around you The talk is considered to be a stress relief. Which will make your brain rejuvenate and awaken the brain In order to recognize the story And new things around you You should also know that Those who are alert to the brain All the time, they are often not sick with Alzheimer’s disease.

สมองไม่ฝ่อ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ลดความเครียด ให้กับสมอง

ลดความเครียด ให้กับสมอง Reduce stress to the brain

ลดความเครียด

ขณะที่คุณออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (endorphin) ออกมา ซึ่งสารเอ็นดอร์ฟิน เป็นสารแห่งความสุข ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเครียดในสมองน้อยลง และทำให้จิตใจของคุณสงบ พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกๆ ปัญหาที่กำลังจะผ่านเข้ามา

As you exercise, the body releases endorphin and endorphins. Is a substance of happiness Which will make you feel less stressed in the brain And calm your mind Ready to fight with every Problems that are coming through

สมองตื่นตัวและอยากรู้เรื่องในทุกเรื่อง The brain is awake and wants to know about everything.

การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นสมองในส่วนที่ไม่ทำงานให้ได้ทำงาน การเล่นกีฬาที่คุณไม่เคยเล่นมาก่อน จะช่วยเพิ่มทักษะการคิด และทำให้ สมองตื่นตัวมากยิ่งขึ้น เมื่อสมองถูกกระตุ้นเป็นประจำ ก็จะทำให้สมอง ทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น

Exercise will stimulate the brain in the non-working part to work. Playing sports that you have never played before Will help increase thinking skills and make the brain more alert When the brain is stimulated regularly Will make the brain Work better Resulting in the body feeling energetic And have more flexibility

ระบบประสาทในสมองทำงานได้ดีขึ้น The nervous system in the brain works better.

หากคุณต้องนั่งทำงานเกือบตลอดทั้งวัน จะทำให้เส้นประสาทมักไม่ ค่อยถูกสมองสั่งการให้เคลื่อนไหว ส่งผลให้ร่างกายไม่ได้ขยับเพื่อออกแรง ดัง นั้นเมื่อคุณเริ่มออกกำลังกาย

สมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเคลื่อนไหว ตาม ส่งผลให้เส้นประสาทที่ควบคุมร่างกายได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ และในทางกลับกันเมื่อร่างกายได้เคลื่อนไหวจากการออกกำลังกาย ก็จะส่งผลไปยังระบบประสาท ถือเป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย

If you have to sit and work almost all day Will cause nerves not often Gradually being ordered by the brain to move As a result, the body does not move for exertion.

Therefore, when you start exercising The brain commands all muscles to move, resulting in the nerves that control the body to function perfectly.

And vice versa when the body moves from exercise Will result in the nervous system Considered to stimulate the functioning of nerve cells to normal levels as well

ลดความเครียด ให้กับสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

กระตุ้นความจำ

กระตุ้นความจำ Stimulate memory

การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยกระตุ้นให้สมองทำงาน เนื่องจาก การเล่นกีฬาทุกชนิด ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะในการเล่น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยทำให้สมองได้คิดและวางแผนการเล่นกีฬา เมื่อสมองถูกฝึกให้คิดเป็นประจำก็จะทำให้คุณสามารถจำสิ่งรอบข้างและจดจำสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอะไรได้ มากขึ้นด้วย

Regular exercise helps stimulate the brain to work because of all kinds of sports. All have to use playing skills These skills will help the brain to think and plan the sport. When the brain is trained to think regularly, you will be able to remember things around you and remember things. What’s more around you?

สมองเบิกบาน Joyful brain

การเล่นกีฬาจะช่วยลดภาวะความตึงเครียดในร่างกาย และสมองที่ถูกสะสมความเครียดมาจากการทำงานตลอดทั้งวัน ดังนั้น เวลาที่คุณออกกำลังกายคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจากภาวะที่ถูกกดดัน และเมื่อไม่มีอาการเครียดคุณก็จะไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไมเกรน และสมองยังรู้สึกเบิกบานพร้อมที่จะยิ้มรับ กับวันดีๆ ที่กำลังจะผ่านเข้ามา

Playing sports will help reduce stress in the body. And the brain that has accumulated stress from work throughout the day, so when you exercise, you will feel relaxed from the stressful conditions And when there is no stress, you will not risk a migraine. And the brain is still cheerful, ready to smile with the good days that are coming through

สมองทำงานเป็นปกติ The brain works normally.

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การทำงานของเซลล์สมอง ซึ่งทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลหนึ่งไปยังเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ในสมอง ทำงานได้ดีขึ้น และการออกกำลังกายทุกประเภทยังทำให้สมรรถภาพของร่างกายแข็งแรง และทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้คุณควรรู้ไว้ ว่าหากคุณออกกำลังกายในตอนเช้าเป็นประจำ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของสมองมากยิ่งขึ้น

Regular exercise will cause brain cell function. Which acts to pass information to other cells In the brain Work better And all types of exercise also make the body’s fitness strong And make the brain work more efficiently In addition, you should know That if you exercise regularly in the morning Will increase the efficiency of More brain function

กระตุ้นความจำ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ออกซิเจน ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

ออกซิเจน ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น Oxygen to the brain better

ออกซิเจนเป็นพลังงานที่สำคัญที่สมองต้องดึงไปใช้ในการทำงาน ซึ่ง เล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายทุกส่วนได้ขยับเขยื้อน ส่งผลให้การเต้นของหัวใจทำงานดีขึ้น เมื่อหัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น

ระบบไหลเวียนโลหิตและจังหวะการหายใจก็ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนนำออกซิเจนไป เลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ มากไปกว่านั้นสมองที่ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่ เพียงพอ จะส่งผลการทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

Oxygen is an important energy that the brain must pull to use in the work, which sports the movement of all parts of the body. Resulting in better heartbeat When the heart pumps blood better The circulatory system and breathing rhythm improved as well.

Which will bring blood to circulate, bring oxygen to Adequate brain raising In addition, the brain that receives sufficient amounts of oxygen will result in more effective brain activity.

ซ่อมแซมเซลล์สมองส่วนที่สึกหรอ Repair the worn brain cells

ผู้ป่วยโรคทางสมองมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องออกกำลังกายเป็นประจำ เนื่องจากการออกกำลังกายจะเป็นการกระตุ้นให้สมองสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเซลล์สมองเก่าที่ถูกทำลายไป

ดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้ ว่าผู้ป่วยที่พิการจากโรคทางสมอง หากได้ออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย

Brain disease patients are very much needed to exercise regularly. Because exercise will stimulate the brain to create new cells.

To replace old brain cells that have been destroyed So you will notice That patients with disabilities from brain diseases If exercising regularly will cause The body can recover faster than patients who do not exercise at all.

ออกซิเจน ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ออกกำลังกาย ช่วยให้สมองแข็งแรง

ออกกำลังกาย ช่วยให้สมองแข็งแรง

การเล่นกีฬาถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคสูงแล้ว ก็ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายด้วยการออกกำลังกายยังช่วยทำให้ระบบการทำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยิ่งการออกกำลังกายในประเภทที่ต้องใช้สมองคิดและวางแผน เช่น การเล่นกอล์ฟ เทนนิส และปีนหน้าผา จะช่วยเพิ่มทักษะในการคิดให้สมองอีกด้วย ซึ่งการออกกำลังกายจะมีผลดีต่อสมองดังนี้

Playing sports is considered the best exercise. In addition to strengthening the body with high immunity It helps to drive waste from the body by exercising, also helping to make the body’s system more effective. The more exercise that requires brain thinking and planning, such as playing golf, tennis and rock climbing, will help increase brain thinking skills. Which exercise will have a positive effect on the brain as follows

การออกกำลังกายลดความเสี่ยงเส้นเลือดในสมองตีบ Exercise reduces the risk of stroke.

การออกกำลังกายช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่ให้ไขมันเหล่านี้ไปอุดตันบริเวณผนังหลอดเลือดในสมอง และการออกกำลังกายจะช่วย ระดับ HDL ไขมันดีที่สมองต้องดึงไปใช้เป็นพลังงานด้วย

Exercise helps burn fat in the body, preventing these fat from clogging the artery wall in the brain. And exercise will help the level of HDL, good fats that the brain must pull to use as energy

ป้องกันมะเร็งสมอง Prevent brain cancer

มีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วว่าการออกกำลังกายจะลดการเกิดโรค มะเร็งได้ถึง 46% เนื่องจากเมื่อคุณออกกำลังกาย สมองจะหลั่งสารภูมิคุ้มกัน ออกมามากขึ้น ซึ่งสารภูมิคุ้มกันโรคนี้จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในสมอง และทำให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงด้วย

Research has confirmed that exercise will reduce the incidence of cancer by up to 46% because when you exercise The brain will release more immune substances, which will help prevent brain cancer. And give you a healthy body as well

ออกกำลังกาย

ความจำในสมองเพิ่มขึ้น Increased brain memory

หากออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันๆ ละไม่ต่ำกว่า 30 นาที จะทำให้ สมองสร้างเซลล์ประสาทที่เกี่ยวกับความจำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในกลุ่มของผู้สูง อายุการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง และ การออกกำลังกายยังช่วยป้องกันไม่ให้ความจำเสื่อมอีกด้วย

If exercising regularly every day for at least 30 minutes, the brain will create more neuronal memory. In which a group of tall people Regular exercise will help slow down the degeneration of brain cells and exercise also helps prevent memory loss.

ออกกำลังกาย ช่วยให้สมองแข็งแรง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

05อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

05อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

05อาหาร

น้ำเก๊กฮวย chrysanthemum tea

ดอกเก๊กฮวยเมื่อนำไปต้มกับน้ำสะอาดและน้ำตาลกรวดเล็กน้อย จะได้น้ำสมุนไพรที่มีสีเหลือง และเมื่อดื่มจะได้กลิ่นหอม ซึ่งน้ำเก๊กฮวยมี สรรพคุณเป็นยาบำรุงสมองและระบบประสาท ช่วยลดความเครียด ลดการปวดศีรษะจากไมเกรน ช่วยทำให้ความจำดีขึ้น และยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์

Chrysanthemum flowers when boiled with clean water and a little rock sugar Will get herbal water with yellow color And when drinking will smell Which Chrysanthemum water has Properties as a tonic for the brain and nervous system Helps reduce stress Reduce headaches from migraines Helps make memory better And inhibit the occurrence of Alzheimer’s disease

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในสมองที่เพิ่งรับการรักษาด้วยวิธทำคีโมบำบัด หรือฉายแสง ทำให้มีเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น อาเจียน คอแห้ง มึนศีรษะ นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยต้นคอ และกระดูกไขสันหลัง ผู้ป่วยจึงควรดื่มน้ำเก๊กฮวยมากๆ เพราะน้ำเก๊กฮวยจะช่วยขับพิษที่เกิดจากการรักษาออกมา ทางปัสสาวะ

For brain cancer patients who have recently been treated with chemotherapy or radiotherapy, there are side effects from treatment such as vomiting, dry throat, dizziness, insomnia, aches, nape And spinal bone Patients should drink plenty of Chrysanthemum. Because the Chrysanthemum water will help drive the toxins caused by the treatment out through urine

Tip

• นอกจากจะมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงสมองแล้ว ดอกเก๊กฮวยยังช่วย บำรุงหัวใจและตับอีกด้วย

In addition to having properties as a brain tonic Chrysanthemum flowers also help. Nourish the heart and liver as well

• น้ำเก๊กฮวยมีฤทธิ์เป็นยาเย็น มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร และเป็น ยาแก้ท้องผูกด้วย

Chrysanthemum water has a cold medicine effect. Has properties to help digest food and is a cure for constipation as well

เมื่อรู้แล้วว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่ช่วยป้องกันโรคสมอง คุณก็ ควรเริ่มเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและมีสมองอันแข็งแรงและปลอดโปร่ง พร้อมที่จะแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและในวิถีชีวิตประจำวัน     

       Once you know what kind of food to help prevent brain disease, you should start to eat useful food and drinks. For good health and a strong and clear brain Ready to solve problems that may arise from work and in everyday life

05อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

04อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

04อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

น้ำใบบัวบกCentella asiatica

04อาหาร

ใบบัวบกมีสารไกลโคไซด์ที่ช่วยต้านการเกิดมะเร็งในสมอง และป้องกันไม่ให้ความจำเสื่อม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการรับ ส่ง กระแสประสาทในสมองจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่ง ทำให้สมองและ ร่างกายตื่นตัวพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากไปกว่านั้นการดื่มน้ำใบบัวบก เป็นประจำ จะช่วยซ่อมแซมสมองส่วนที่สึกหรอ ทำให้มีความจำดีขึ้น และ ช่วยไม่ให้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

Centella asiatica contains glycosides that help fight cancer in the brain. And prevent amnesia It also helps to increase the speed of the transmission of nerve impulses in the brain from one cell to another, enabling the brain and body to be alert, ready to start learning new things. More than that, regular drinking of Asiatic water helps to repair the worn parts of the brain. Makes memory better and helps prevent Alzheimer’s disease

นอกจากนี้น้ำใบบัวบกยังช่วยป้องกันโรคฝีในสมองและเยื่อหุ้มสมอง อักเสบ เนื่องจากสารที่อยู่ในน้ำใบบัวบกจะยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียและเชื้อราที่อยู่ในร่างกายไม่ให้กระจายตัวเข้าสู่กระแสเลือด

In addition, Centella asiatica also helps prevent brain abscesses and meningitis because the substances in the Centella asiatica inhibit growth Bacteria and fungi in the body do not spread into the bloodstream.

  Tip

• ผู้ป่วยโรคไมเกรน เมื่อรู้สึกเครียดให้ดื่มน้ำใบบัวบกแช่เย็น จะทำให้ รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นและอารมณ์แจ่มใสขึ้น เมื่อไม่เครียดก็จะไม่ปวดไมเกรน

Migraine patients When feeling stressed, drinking chilled Centella asiatica will make you feel relaxed, refreshed, and clear. When not stressed, it will not hurt migraine.

• ใบบัวบก มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงสมองและควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับปกติ

Centella asiatica has properties as a brain tonic and regulates blood pressure. To normal levels

น้ำกระเจี๊ยบ Roselle juice

น้ำกระเจี๊ยบ

กระเจี๊ยบแดง เมื่อนำมาต้มใส่น้ำตาลจะได้น้ำสมุนไพรที่มีสีแดง ออก รสเปรี้ยวและให้วิตามินซีสูง ซึ่งกระเจี๊ยบมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงสมอง และทำให้การทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทำงานได้ดี ขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดอาการชักกระตุก

Roselle, when boiled, add sugar, will get herbal water with red color, sour taste and high vitamin C. Which Roselle has medicinal properties to nourish the brain And make the nervous system that controls movement work better and also helps prevent epileptic seizures

นอกจากนี้การดื่มน้ำกระเจี๊ยบเป็นประจำยังช่วยลดความดันโลหิตและ คอเลสเตอรอลในเส้นเลือด อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดในสมอง เปราะบาง และลดอัตราการเกิดเส้นเลือดในสมองแตก

In addition, regular drinking okra water also helps lower blood pressure and Cholesterol in blood vessels It also helps to prevent the blood vessels in the brain from being brittle and reduces the rate of blood vessels in the brain.

Tip

หากรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานให้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบสัก 1 แก้ว จะ ทำให้ร่างกายและสมองสดชื่นขึ้น                

If feeling tired from work, drink 1 cup of okra water to freshen up the body and brain.

       04อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

03อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

03อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

ขมิ้น turmeric

03อาหาร

ขมิ้นเป็นสมุนไพรสำคัญที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารปักใต้และอาหารอินเดีย เช่น แกงเหลือง แกงส้มมะละกอ คั่วกลิ้ง ต้มส้มปลากระเบน แกงกะหรี่ และแกงแพะ ซึ่งในขมิ้นจะมีสารเคอร์คิวมิน (Curcumin) ที่ช่วย ป้องกันไม่ให้เซลล์สมองตายและยังทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มาก ทำให้ลดอาการปวดศีรษะจากไมเกรน

Turmeric is an important herb that is used as a mixture of southern and Indian food such as yellow curry, roasted papaya, orange curry, curry, curry and goat curry. Brain cells die and also make the circulatory system work better. Resulting in a lot of blood to the brain To reduce headaches from migraines

นอกจากนี้ขมิ้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดโรค มะเร็งสมองและช่วยลดอาการอักเสบที่สมอง ทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะเกิด อาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน เนื่องจากขมิ้นมีสรรพคุณช่วยลดไขมันที่ไป เกาะตามบริเวณผนังเส้นเลือดในสมอง

In addition, turmeric also has antioxidants that help prevent disease. Brain cancer and helps reduce inflammation in the brain. And reduce the risk of Cerebral embolism symptoms Because turmeric has properties to help reduce fat that goes Sticking along the vein wall in the brain

Tip

หากผู้สูงอายุกินขมิ้นเป็นประจำจะช่วยป้องกันการป่วยเป็นโรค อัลไซเมอร์

If the elderly regularly eat turmeric, it will help prevent Alzheimer’s disease.

• หากนำขมิ้นมาบดให้ละเอียดแล้วนำมาพอกไว้บนหน้าจะทำให้หน้า ขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และขมิ้นยังช่วยรักษาสิวอักเสบ ทำให้สิวแห้ง และยุบตัวเร็วขึ้น

If the turmeric is crushed thoroughly and then placed on the face will cause the face Natural white And turmeric also helps to treat inflammatory acne, causing acne to dry and collapse faster

น้ำเต้าหู้ Tofu water

น้ำเต้าหู้

น้ำเต้าหู้ อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 6 บี 12 วิตามินซีและวิตามินดี ที่สำคัญน้ำเต้าหูมีเลซิทิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยรักษาการ ทำงานของสมองให้อยู่ในระดับปกติ และช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด การดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำจึงช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองโป่งพองและโรคอัมพาต

Tofu water is rich in vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C and vitamin D. Important gourds, ears are lecithin Which is a substance that helps to maintain Working the brain to normal levels And helps reduce cholesterol in the blood vessels Regular drinking of tofu helps prevent cerebral aneurysms and paralysis.

ทั้งนี้น้ำเต้าหูทำมาจากถั่วเหลือง จึงให้คุณค่าทางอาหารเกือบเท่ากับ เนื้อสัตว์ อีกทั้งยังให้โปรตีนสูง ทำให้สมองและร่างกายสามารถดึงโปรตีนจากน้ำเต้าหูไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที

The ear gourds are made from soybeans. Therefore providing almost equal nutritional value to meat and also providing high protein Causing the brain and body to pull the protein from the gourd ear into energy immediately

Tip

• น้ำเต้าหู ให้แคลเซียมแก่ร่างกายน้อยกว่านมสดมาก แต่น้ำเต้าหูจะ ให้กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งถือว่าเป็นไขมันชั้นดีที่ไม่เป็นพิษกับร่างกาย และ ร่างกายยังสามารถดึงไขมันชั้นดีไปใช้เป็นพลังงานได้ในทันที

03อาหาร และ สมุนไพรป้องกันโรคสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com