สมองไม่ฝ่อ

การเล่นกีฬาทุกชนิดที่ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกาย จะส่งผลทำให้ การเชื่อมต่อปลายประสาทระหว่างเซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้น เมื่อสมองทำงานได้เป็นปกติก็จะทำให้สมองฝ่อช้า และยังช่วยป้องกันอาการความจำเสื่อมได้

Playing all kinds of sports that allow the body to exercise will result in better nerve endings between nerve cells. When the brain is functioning normally, it will slow the brain. And can also help prevent memory loss

ช่วยให้เส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นทำงานได้ดีขึ้น Helps the nerves that control vision work better.

การออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยให้เส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากการเล่นกีฬาแต่ละชนิดต้องใช้ทักษะในการมองเห็น และเมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็นถูกใช้งานบ่อยๆ ก็จะทำให้การทำงานของการมองเห็นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Regular exercise Will help the nerves that control vision work better Because each type of sport requires visual skills And when the nerves that control vision are used frequently Will make the work of vision more effective

เพิ่มไหวพริบ Add flair

การเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายจะทำให้สมองถูกใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมองไม่ถูกใช้งานบ่อยๆ จะทำให้คุณเป็นคนคิดและตัดสินใจช้า ดังนั้นการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายจึงช่วยสร้างไหวพริบและปฏิภาณ และยัง ช่วยปรับสมดุลให้สมองทำงานเป็นปกติอีกด้วย

Playing sports to exercise will make the brain more active. Which the brain is not often used Will make you think and decide slowly Therefore, playing sports for exercise helps create flair and uninspiration and also helps balance the brain to function as well.

ทำให้สมองรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา Makes the brain feel alert at all times

หากได้เล่นกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นคู่ เช่น แบดมินตัน ปิงปอง บาสเกตบอล เป็นต้น จะช่วยลดภาวะอาการซึมเศร้า เนื่องจากคุณได้พูดคุยกับคนรอบข้าง ซึ่งการพูดคุยถือเป็นการระบายความเครียดออกด้วย ซึ่งจะทำให้สมองของคุณกระปรี้กระเปร่าและทำให้สมองตื่นตัว เพื่อที่จะรับรู้เรื่องราว และสิ่งแปลกใหม่รอบตัวได้ นอกจากนี้คุณควรรู้ไว้ว่า ผู้ที่สมองตื่นตัวอยู่ ตลอดเวลาก็มักจะไม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย

If playing sports that need to be played in pairs, such as badminton, table tennis, basketball, etc., will help reduce depression. Because you talk to those around you The talk is considered to be a stress relief. Which will make your brain rejuvenate and awaken the brain In order to recognize the story And new things around you You should also know that Those who are alert to the brain All the time, they are often not sick with Alzheimer’s disease.

สมองไม่ฝ่อ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com