กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง Sports that help develop the brain

กีฬาที่เล่นเพื่อออกกำลังกายนั้นมีมากมายหลายชนิด และการเล่น แต่ละชนิดก็ล้วนส่งผลดีต่อสมอง ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของคุณที่ อยากเล่นกีฬาชนิดใด โดยกีฬา 10 ประเภทที่ช่วยพัฒนาและช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น มีดังนี้

There are many types of sports that are played for exercise, and each type of play is beneficial to the brain. Which depends on your aptitude What types of sports are played by 10 types of sports that help develop and help the brain perform better?

1. โยคะกับระบบประสาท Yoga and nervous system

กีฬา

การเล่นโยคะเป็นการปรับสมดุลระหว่างการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ เพื่อให้ระบบประสาทสามารถสั่งการไปยังกล้ามเนื้อเส้นเล็กๆ ทั่วร่างกายให้ทำงานสอดคล้องกับจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่าง ลงตัว ซึ่งการเล่นโยคะจะทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ จนคุณสามารถรู้สึกได้ว่าสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญการเล่นโยคะจะช่วยทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวของร่างกายทำงานอยู่ในระดับปกติด้วย

Yoga is a balance between nervous system function. And muscles In order for the nervous system to be able to direct to the small muscles Throughout the body to work perfectly with the rhythm of the body movement, which yoga will make the lungs and heart work better Resulting in a fully functioning circulatory system Causing the blood to nourish the brain adequately Until you can feel that the brain works more efficiently Importantly, yoga helps the nervous system that controls the balance of the body to work at normal levels as well.

ยิ่งไปกว่านั้นคุณควรรู้ไว้ว่าการเล่นโยคะเกือบทุกท่าไม่ว่าคุณจะก้มตัว ไปข้างหน้า เงยหน้าไปข้างหลัง หรือจะลองเล่นโยคะในท่ากลับหัวลงล่าง แอ่นตัว บิดตัวไปทางซ้ายและทางขวา หรือใช้ไหล่ยืน การเล่นโยคะด้วยท่า ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยบริหารแกนประสาทและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญการเล่นโยคะจะช่วยทำให้แกนประสาทเกิดความยืดหยุ่นและ แข็งแรง และยังทำให้เส้น Sympathetic 2 เส้น ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสัน หลังทำงานได้ดีขึ้นด้วย

Moreover, you should know that practicing yoga in almost every position, whether you bend your head forward, look back. Or to try yoga in the upside-down posture, to bend the body to the left and to the right Or using a standing shoulder Playing yoga with these different postures will help manage the nerve core and cause more blood to the brain. Importantly, yoga helps to make the nerve core flexible and strong, and also makes two Sympathetic lines, which are muscles beside the ridge of the bone. After working better

นอกจากนี้ การเล่นโยคะยังช่วยขจัดความเครียด แก้อาการ เหนื่อยเพลีย ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการป่วยเป็นโรคอัล ไซเมอร์อีกด้วย

In addition, yoga helps to eliminate stress, relieve fatigue, make sleep easier. And help prevent alzheimer’s disease As well.

กีฬา ที่ช่วยพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com