ไทชิ กีฬาพัฒนาสมอง

ไทชิ

ไทชิ เป็นกีฬาที่ผสมผสานการออกกำลังกายระหว่างไทเก็กและชี่กง ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ และ พริ้วไหว ด้วยท่าทางที่ง่ายๆ แต่ต้องทำตามจังหวะการหายใจเข้าและหายใจออกเพื่อให้เกิดสมาธิ

Tai Chi is a sport that combines exercise between tai chi and qigong. Has become one Under the body movement slowly and swaying with a simple gesture But must follow the breathing rhythm and exhale to concentrate

ซึ่งการรำมวยไทชิจะทำให้คุณหายใจเพื่อรับออกซิเจนได้มากขึ้น ส่งผล ให้การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำงานได้ดีขึ้นด้วย และระหว่างที่คุณออกกำลังกายด้วยท่าทางการบริหาร ร่างกายในแบบไทชิ จะทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้ขยับและ เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ส่งผลให้สมองรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด

Tai Chi boxing will allow you to breathe to get more oxygen, resulting in the work of the circulatory system that pumps blood to the brain. Work better too And while you exercise with a management posture Tai Chi body Will make every part of the body move and Moving slowly Resulting in the brain feeling relaxed from tension

มากไปกว่านั้นระหว่างที่คุณออกกำลังกายในแบบของไทชิ ศีรษะของคุณจะตั้งตรง คอไม่ติดตรึงอยู่กับที่ ส่งผลให้การหมุนเวียนของโลหิตและการ หายใจจะเป็นไปอย่างราบเรียบ ทำให้สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นด้วย

More than that while you exercise in the style of Tai Chi Your head will be straight. The neck is not fixed. Resulting in blood circulation and Breathing will be smooth. Causing the front brain Which is the center of The central nervous system works better as well.

นอกจากนี้ การรำมวยไทชิยังเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับ สมองด้วย เนื่องจากระหว่างที่คุณออกกำลังกายในแบบของไทชิ ก็จะทำให้เส้นประสาทในกระดูกสันหลังที่เชื่อมติดกับสมองอยู่ในแนวตั้ง ทำให้ออกกำลังกายสมองได้รับการกระทบกระเทือนน้อย และยังช่วยให้การทำงานระหว่างเส้นประสาทที่เชื่อมติดกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

In addition, the Tai Chi Boxing dance is also a security for the brain, because while you exercise in the form of Tai Chi. Will make the nerves in the spine connected to the brain vertically Makes the brain exercise to be less affected And also helps to work between connected nerves to work more efficiently as well

ไทชิ กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com