ท่าบริหารขา สมองก็ฉลาดได้

ท่าบริหารขา สมองก็ฉลาดได้

ท่าบริหารขา

การบริหารสมองในท่านี้ นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความตึงที่ บริเวณน่องขาแล้ว การบริหารสมองในท่านี้ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดที่สะสมอยู่บริเวณเส้นประสาทบริเวณไขสันหลังที่เชื่อมติดกับสมองอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลทำ

Brain management in this position In addition to helping to relax the tension Leg area The brain management in this position also helps to relax the tension that accumulates around the nerves in the spinal cord that are linked to the brain. Which will result

ให้สมองไม่เครียดและช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการจำและอ่านหนังสืออีกด้วย ที่สำคัญหากคุณทำท่าบริหาร นี้เป็นประจำก็จะช่วยยับยั้งการปวดหัวที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ด้วย ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

The brain is not stressed and helps to increase the speed of memory and read books as well. Important if you pretend to manage This routine will also help prevent headaches caused by Alzheimer’s disease as well. Which can be done as follows

1. ยืนตรงให้เท้าชิดกัน ให้มือทั้งสองข้างแนบลำตัวไว้

Stand straight to the feet close together. Keep both hands attached to the body.

2. ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลัง และยกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย

Retreating the left foot back And lift the left heel slightly

3. งอเข่าขวาแล้วโน้มไปข้างหน้า ให้สะโพกของคุณอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าขวา และสูดลมหายใจเข้า

Bend the right knee and lean forward. Keep your hips in line with the right heel. And breathed in

4. ผ่อนลมหายใจออก แล้วค่อยๆ กดส้นเท้าซ้ายลงพร้อมๆ กับดึงขาขวาที่งออยู่กลับมาในท่ายืนตรงอีกครั้ง

Breathe out and gently press the left heel down simultaneously And pulling the right leg that is bent back in the standing position again

5. ถอยเท้าขวาออกไปด้านหลัง แล้วทำเหมือนกัน

Retreating right foot to the back And do the same

6. ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง แล้วจึงหยุด

Alternately do 10 times and then stop

ท่าบริหารขา สมองก็ฉลาดได้

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ขยับหัวไหล่ บริหารสมอง

ขยับหัวไหล่ บริหารสมอง

ขยับหัวไหล่

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงคอ แขน และ ไขสันหลัง ที่เกิดความเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน ซึ่งการขยับไหล่ทั้งสองข้างนั้น จะช่วยกระตุ้น ให้เส้นประสาทที่ควบคุมการได้ยินและการรับ รู้ให้ทำงานได้ดีขึ้น ที่สำคัญท่าบริหารท่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดโรคไมเกรนอีกด้วย ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

This posture is a posture that helps reduce tension. Of the muscles from the neck, arms and spinal cord that are tired from sitting for a long period of time, which is moving both sides of the shoulder Will help stimulate Provides nerves that control hearing and reception Know to work better Importantly, this posture helps prevent migraines. Which can be done as follows

1. ใช้มือซ้ายจับไหล่ขวา แล้วบีบกล้ามเนื้อให้แน่นพร้อมกับหายใจเข้า

Use the left hand to hold the right shoulder. Then squeezing the muscles tightly while breathing in

2. หายใจออกและหันศีรษะไปทางซ้ายจนสุดตัว แล้วให้คุณมองที่ไหล่ซ้ายตัวเอง สัก 10 วินาที แล้วจึงหายใจเข้า จากนั้นจึงค่อยๆ หันศีรษะกลับมามองตรง แล้วหายใจออก พร้อมปล่อยแขนลง

Exhale and turn the head to the left until the end Then let you look at your left shoulder for 10 seconds and then breathe in Then gradually Turned his head back and looked straight and exhaled and released his arms

3. เปลี่ยนมาใช้มือขวาจับไหล่ซ้าย แล้วเริ่มทำเหมือนเดิมอีกครั้ง

Changed to use the right hand to hold the left shoulder Then start doing the same again

4. จากนั้นสูดลมหายใจเข้า แล้ววางแขนซ้ายลงบนไหล่ขวา และวางแขนขวาลงบนไหล่ซ้าย พร้อมห่อไหล่เล็กน้อย ก้มคางลงให้จรดหน้าอก

Then breathe in Then place the left arm on the right shoulder And placing the right arm on the left shoulder With a little shoulder wrap Bend the chin down to the chest

5. ยืดแขนทั้งสองข้างออกจากตัว เงยหน้าขึ้นให้ศีรษะตั้งตรงอยู่ตรง กลาง พร้อมปล่อยลมหายใจออก

Stretch both arms from the body. Lifted up his head and set his head straight in the middle and released his breath

6. เริ่มทำท่านี้ใหม่อีกครั้ง และให้ทำติดต่อกัน 12 ครั้ง แล้วจึงหยุด คุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

Start doing this again And to do 12 consecutive times and then stop, you will feel the muscles relax more

ขยับหัวไหล่ บริหารสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ท่าบิดแขน เพื่อสมองที่ดี

ท่าบิดแขน

ท่าบิดแขน

ท่าบิดแขนเป็นท่าที่ช่วยให้สมองทำงานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบเส้นประสาทมากยิ่งขึ้น และท่านี้ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของสมองส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่ในการรับรู้และสัมผัสทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย สามารถทำง่ายๆ ดังนี้

The twist of the arm is a position that helps the brain work in harmony with one another. And this posture stimulates the perception of the front brain Which serves to recognize and touch, work better as well Can do as follows

1. ยกมือทั้งสองข้างมาไขว้กันไว้ และให้มือมาอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะ

Raise both hands together. And let the hand be at the same level as the head

2. เหยียดแขนออกไปด้านหน้า ให้จับมือประสานกัน ให้นิ้วโป้งชี้ลงพื้น แล้วพลิกมือม้วนเข้าหาตัว พักไว้ที่หน้าอก ทิ้งศอกลงสองข้าง

Stretching arms out to the front To join hands Let the thumb point down on the floor Then flip the hand to roll towards himself Rest on the chest Leave the elbow down on both sides.

3. หมุนมือออกจากตัว

Rotate the hand from the body

4. ทำซ้ำติดต่อกัน 10 ครั้ง แล้วจึงหยุด

Repeat 10 consecutive times and then stop.

Tip

ระหว่างที่ออกกำลังกายในท่านี้ ให้คุณกระดกลิ้นให้ติดแพดานปากด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณลิ้นที่ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกตื่นตัวให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีสมาธิ และช่วยให้สมองสามารถจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

While exercising in this position Let you down the tongue to stick to the mouth. In order to stimulate the nerves around the tongue that act to control the feeling of being more alert Which will result in you concentrate And helps the brain to recognize things Around you can increase as well.

ท่าหาวนอน

ท่าหาวนอน

ท่านี้เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ บนใบหน้าทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่คุณหาวนอนอย่างมีสติ จะช่วยกระตุ้นให้เส้นประสาทที่ควบคุมความรู้สึกและการทรงตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้คุณมีสมาธิ พร้อมที่จะคิดและสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้มากขึ้นซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. อ้าปากกว้างๆ ทำท่าเหมือนหาวนอน แต่พยายามอ้าปากให้กว้างๆ พร้อมๆ กับจังหวะหายใจเข้า

2. หายใจออกพร้อมกับหุบปากลง

3. นวดคลึงกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร

4. ทำท่านี้ติดต่อกัน 15 ครั้ง แล้วจึงหยุด

ท่าฝึกระบบประสาทในการมอง

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยพัฒนากระตุ้นสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการมองเห็น โดยใช้การเคลื่อนไหวของลูกตาและมือ ซึ่งหากทำท่านี้เป็นประจำจะทำให้คุณมีสมาธิและความสงบเยือกเย็นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำอีกด้วย ซึ่งท่าบริหารสมองท่านี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองในทักษะด้านศิลปะและดนตรี เช่น เด็กที่กำลังหัดสีไวโอลินและผู้ใหญ่ที่กำลังหัดเรียนวาดภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. ตั้งศีรษะให้นิ่ง

2. ชูนิ้วหัวแม่มือข้างใดข้างหนึ่งให้สูงในระดับสายตา

3. เหยียดแขนออกไปให้สุด

4. ถ้าคุณยกนิ้วซ้าย ให้คุณค่อยๆ ยกนิ้วซ้ายให้สูงกว่าระดับศีรษะเล็กน้อย จากนั้นค่อยๆวาดแขนออกเหมือนกับกำลังวาดรูปวงกลมที่มีขนาดใหญ่โดยให้จุดต่ำสุดของวงกลมอยู่ที่ช่วงขา ซึ่งคุณต้องใช้ตามองที่นิ้วหัวแม่มือตลอดเวลาและให้ต้องคอยบังคับให้ศีรษะอยู่นิ่งๆ

5. จากนั้นเปลี่ยนมายกนิ้วหัวแม่มือข้างขวา แล้วทำซ้ำช้าๆ เช่นเดียวกัน

6. ทำท่านี้ติดต่อกัน 10 ครั้งแล้วจึงหยุด

ท่าบิดแขน เพื่อสมองที่ดี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ท่าเคลื่อนไหว สลับข้าง

ท่าเคลื่อนไหว สลับข้าง

ท่าเคลื่อนไหว

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นให้สมองทั้งซ้ายและขวาทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากคุณทำเป็นประจำก็จะช่วยทำให้คุณมีความจำดีขึ้นและช่วยให้สมองทั้งสองด้านสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สมองสามารถคิด ประมวลผล และหาวิธีการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้คุณควรรู้ไว้ว่าการบริหารสมองด้วยท่านี้ จะทำให้คุณเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วย ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

This posture is a position that helps stimulate the left and right brain to work together. More efficiently Which, if you do it regularly, will help you to have better memory and help both sides communicate more quickly As a result, the brain can think of the process and find solutions to problems faster. You should also know that managing the brain with this position Will make you a person who can solve immediate problems as well Which can be done as follows

1. ยืนตัวตรง ยกไหล่ให้สูง

Standing upright, lifting the shoulders high

2. ย่ำฝ่าเท้าอยู่กับที่ 10 ครั้ง

Stomp the foot with 10 times

3. จากนั้นให้เอาศอกซ้ายมาแตะเข่าขวา และสลับเอาศอกขวามาแตะเข่าซ้าย ทำสลับไปสลับมา 20 ครั้ง

Then, take the left elbow to touch the right knee. And switch the right elbow to the left knee Switch to switch 20 times

4. กลับมายืนตัวตรง

Stand up straight

5. ทำซ้ำอีกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงหยุด

Repeat again Which takes about 5 minutes to stop

ท่าเคลื่อนไหว สลับข้าง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ท่าบริหารสมอง

ท่าบริหารสมอง

ท่าบริหารสมอง

สำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย แต่ต้องการให้สมองทำงานเป็นปกติ ก็ขอให้ลองมาออกกำลังกายสมองด้วยท่าบริหารสมองที่สามารถทำง่ายๆ และทำได้ทุกเวลาด้วยตัวคุณเอง ซึ่งด้วยท่าบริหารสมองทุกท่าต่อไปนี้จะช่วยทำให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา รวมถึงระบบประสาทเกิดความสมดุลในการทำงานมากยิ่งขึ้น

For people who do not have time to exercise But want the brain to function normally I would like to try to exercise the brain with a brain exercise that can be done easily. And can do it all the time on your own With every brain management posture, this helps the brain in both the left and right hemispheres Including the nervous system resulting in a more balanced work

ซึ่งหากคุณออกกำลังกายสมองด้วยท่าบริหารสมองเป็นประจำ ทุกวัน ก็จะช่วยป้องกันโรคทางสมอง เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ และโรคปวดไมเกรน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเนื้อที่ความจำให้กับสมอง และยังทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า โดยท่าบริหารสมองที่สามารถ ทำได้ง่ายๆ มีดังนี้

If you exercise your brain with a daily brain exercise, it will help prevent brain diseases such as stroke. Alzheimer’s disease And migraine It also helps to increase the memory space for the brain. And also makes you feel energized By the brain management that can be done easily is as follows.

ท่าตบศีรษะกระตุ้นเลือดให้ไปเลี้ยงสมอง The head slapping posture stimulates the blood to feed the brain.

ท่าบริหารสมองท่านี้ จะช่วยทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า และช่วยทำให้หายง่วงนอนด้วย ที่สำคัญการออกกำลังกายสมองด้วยท่านี้ จะช่วยป้องกันการป่วยเป็น โรคอัลไซเมอร์ และโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

This posture of the brain Will help blood flow to the brain better Resulting in you feeling energized And helps to make you sleepy Important to exercise the brain with this posture Will help prevent illness Alzheimer’s disease And stroke Which can be done as follows

1. ยืนหรือนั่งตัวตรง ตามองไปข้างหน้า

2. ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบที่โคนผม ตั้งแต่บริเวณหน้าผาก แล้วค่อยๆ ตบให้ทั่วศีรษะ

3. เมื่อใช้มือตบจนทั่วศีรษะแล้ว ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ นวดที่หัว คิ้วทั้งสองข้าง ซึ่งจะทำให้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

4. เริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่ และให้ทำติดต่อกัน 3 ครั้งแล้วจึงหยุด

ท่าบริหารสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ยิงธนู กีฬาพัฒนาสมอง

ยิงธนู กีฬาพัฒนาสมอง

ยิงธนู

ยิงธนูจัดเป็นกีฬาที่ช่วยให้คุณได้ฝึกใช้สมาธิและหายใจอย่างมีระบบ เมื่อคุณหายใจเข้าออกเป็นจังหวะ ก็จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้เป็นปกติ ส่งผลให้สมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Archery is a sport that helps you practice meditation and breathing systematically. When you breathe in rhythm Will cause the circulatory system to function normally Resulting in more effective brain function

ข้อแนะนำก่อนการยิงธนูที่คุณควรรู้ไว้ว่า ต้องมีการวอร์มอัพร่างกาย ก่อนทุกครั้งที่จะยิงธนู เนื่องจากคันธนูและลูกดอกก็มีน้ำหนักมาก ทำให้การยิงธนูต้องใช้กาลังที่กล้ามเนื้อแขนมาก ดังนั้นหากไม่มีการเตรียมความพร้อม ให้กล้ามเนื้อก่อนยิงธนู ก็อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อทนต่อการใช้พละกำลังแรงเยอะไม่ไหว ซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อที่แขนเกิดการอักเสบได้

Tips before archery that you should know Must have a warm up body Before every archery Because the bow and darts are heavy Making the archer use the power of the arm muscles So if there is no preparation Let the muscles before the archery It may result in the muscles unable to tolerate a lot of strength. Which will result in inflammation of the arm muscles

นอกเหนือจากนี้การยิงธนูยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีมากยิ่งขึ้น ด้วย เพราะการยิงธนูในแต่ละครั้ง จะต้องมีการวางท่าทางให้ถูกต้อง โดยเริ่มจากคุณต้องยืนตัวตรง หลังตรง หน้าตรง น้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ขาทั้งสองข้าง เท่าๆกัน จากนั้นจึงยืนบิดตัวไปด้างขวาเล็กน้อย ใช้มือขวาถือลูกศร มือซ้าย ดึงคันธนูให้ตึงให้แขนและข้อศอกต้องตั้งฉากกับลำตัว ก่อนรวบรวมสมาธิ ทั้งหมดมองไปที่เป้าและเล็งจุดกึ่งกลางของเป้าอย่างแม่นยำ ก่อนจะปล่อยธนูออกไป

In addition to this, archery also enhances the personality for you to look even better because of archery each time. Must have a proper posture Starting with you having to stand up straight in the back, straight in front of your body, leave your weight down on both legs evenly, then stand and twist to the right. Using the right hand to hold the arrow, the left hand pulls the bow to tighten the arms and elbows to be perpendicular to the body. Before gathering concentration All looking at the target and aiming at the center of the target precisely Before leaving the bow

ดังนั้น ในการยิงธนูแต่ละดอกจะช่วยให้ สมองใช้ทักษะในการคิดเรียงลำดับขั้นตอน เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นและช่วยป้องกันไม่ให้คุณป่วย เป็นโรคสมองฝ่อด้วย

Therefore, in each archer will help The brain uses the skills to think of sequences. More systematic This will result in better memory and help prevent you from getting sick. Is a brain disease

ยิงธนู กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ปิงปอง กีฬาพัฒนาสมอง

ปิงปอง

ปิงปอง

ปิงปองเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยฝึกสมองให้คิดเร็ว ให้รู้จักวางแผนในการเล่นอย่างมีไหวพริบและแยบยล เพราะเทคนิคในการเล่นปิงปองนั้น อยู่ที่ว่าใครสามารถรับและตีกลับลูกปิงปองกลับไปยังฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่าง รวดเร็ว ก็จะได้แต้มและจะกลายเป็นผู้ชนะในที่สุด

Table tennis is an exercise that helps train the brain to think fast. To know how to plan play in a witty and ingenious way Because of the technique of playing table tennis Is that anyone can quickly pick up and bounce the ping pong ball back to the opposite side and will get the points and eventually become the winner

ทั้งนี้ปิงปองเป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนเพราะกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทักษะในการใช้สมอง แขนและขาต้องมีความคล่องตัวละยืดหยุ่นระหว่างที่เคลื่อนไหว ที่สำคัญต้องมีสมาธิสูง

เพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับลูกปิงปอง ซึ่งขอแนะนำว่าหากคุณเป็นคนชอบเล่นปิงปอง ควรจะจัดตารางซ้อมให้เป็นประจำทุกวัน เพื่อที่จะได้ให้การสั่งการของสมองไปยังร่างกายเกิดความพร้อมที่จะทำงานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหว

The table tennis is a sport that allows the body to exercise all parts because this sport requires skills to use the brain. Arms and legs must be flexible and flexible during movement.

Important to have high concentration In order to focus on the table tennis ball Which is recommended that if you are a table tennis player Should arrange the training schedule on a daily basis In order to allow the brain’s command to be physically ready to work in harmony between the body’s movement

นอกจากนี้ คุณควรรู้ไว้ว่าการเล่นปิงปองเป็นประจำจะทำให้คุณ กลายเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูง และยังช่วยให้มีรูปร่างดีอีกด้วย เนื่องจากการการเล่นปิงปองร่างกายจะเผาพลาญไขมันได้ดีจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

In addition, you should know that playing table tennis regularly will give you Become a person with high tolerance And also helps to have a good shape as well Due to playing table tennis, the body will burn fat from the movement quickly.

ปิงปอง กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

เทนนิส กีฬาพัฒนาสมอง

เทนนิส กีฬาพัฒนาสมอง

เทนนิส

เทนนิสเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ในทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นการเล่นเทนนิส ยังช่วยทำให้สมองได้พัฒนา ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Tennis is a sport that can be played in all ages to keep the body healthy and perfect. Moreover, playing tennis Also helps the brain to develop Immediate problem-solving skills

และกระบวนการคิด ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผล ซึ่งกระบวนการคิดแบบนี้จะทำให้สมองเกิดการจำ และนำเอาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่คุณต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากคุณเล่นเทนนิสเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคสมองทุกชนิดอีก ด้วย

And thinking processes Decide quickly and reasonably. This thought process will cause the brain to remember. And apply it to solve problems that you have to encounter in everyday life Which if you play tennis regularly will help reduce the risk of all types of brain disease

ทั้งนี้ เทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันเพื่อรักษา ความยืดหยุ่นของร่างกายและการที่ฝึกตีเทนนิสอย่างสม่ำเสมอยังจะช่วยฝึกความอดทน ทำให้คุณรู้จักข่มอารมณ์โกรธและตัดสินปัญหาด้วย เหตุพลมากกว่าอารมณ์ ซึ่งจะส่งให้คุณกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองด้วย

Tennis is a sport that requires daily practice to maintain The flexibility of the body and the practice of regularly hitting tennis will also help train endurance. Make you know how to suppress anger and judge problems The reason is more than emotion Which will send you to become a person with confidence in yourself as well

เทนนิส กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

ปีนหน้าผา กีฬาพัฒนาสมอง

ปีนหน้าผา กีฬาพัฒนาสมอง

ปีนหน้าผา

การปีนหน้าผาเป็นการออกกำลังกายที่ผู้เล่นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และมีภาวะทางอารมณ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากการปีนหน้าผาจะต้องใช้กำลังทั้งแขน ขา ไหล่และสมอง ในการคิดวางแผนที่จะไปให้ถึงยอดเขาได้ อย่างปลอดภัย

Climbing is an exercise that requires players to have a healthy body. And have a complete emotional state Due to climbing, the arms, legs, shoulders, and brains must be used in thinking about planning to reach the summit safely.

โดยทุกขั้นตอนของการก้าวขาจากปลายหน้าผาหนึ่งขึ้นไปสู่อีกชั้นของหน้าผา จะทำให้สมองต้องดึงทักษะทุกอย่างออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเคลื่อนไหว การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกมาใช้

By every step of the leg step from one cliff up to another layer of the cliff Will cause the brain to pull out all skills, whether it is movement skills, decision making and immediate problem solving

ซึ่งกีฬาชนิดนี้จะทำให้สมองรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายความสามารถใน ด้านการเรียนรู้และจดจำ ส่งผลให้สมองได้ทำงานตลอดเวลา ทำให้คุณไม่ เป็นโรคความจำเสื่อม และเมื่อคุณไปถึงจุดหมาย ซึ่งได้ไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้ว ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ทำให้คุณไม่เครียดและรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาในทันที

Which this sport will make the brain feel excited and challenging Learning and remembering Resulting in the brain working all the time, making you not a memory disorder And when you reach your destination Which had already stood on top of him The body will release the substance of happiness. Make you not stressed and feel fresh and cheerful immediately.

อย่างไรก็ดี คุณไม่จำเป็นต้องเดินทาง ออกไปยังต่างจังหวัด เพื่อหาสถานที่เป็นธรรมชาติในการปีนหน้าผาแล้ว เพราะใน ปัจจุบันมีการสร้างหน้าผาจำลองไว้ในฟิตเนตหลายที่ เพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบในการกีฬาท้าทายได้หมั่นศึกฝนตัวเองได้ง่าย และการปีน หน้าผาจำลองยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิตของคุณด้วย

      However, you do not need to travel. Go out to the provinces In order to find a natural place to climb, because the current cliffs are built in many gyms In order for those who have a passion for sports to challenge themselves easily, rain can easily climb and simulated rock climbing also increases the safety of your life.

ปีนหน้าผา กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

เดินวิ่ง บำรุงสมอง กีฬาพัฒนาสมอง

เดินวิ่ง บำรุงสมอง กีฬาพัฒนาสมอง

เดินวิ่ง

การเดินวิ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและกล้ามเนื้อกระชับแล้ว การเดินวิ่งยังทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่าย

Walking, running, in addition to helping to strengthen the body and muscles Walking, running also makes the brain work more efficiently. Because walking is a sport that doesn’t make you feel tired easily.

ส่งผลให้ร่างกาย หายใจอย่างมีจังหวะ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในสมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากเส้นเลือดฝอยทำงานได้เป็นปกติก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพาตและโรคเส้นเลือดในสมอง ตีบอีกด้วย

Resulting in the body Breathe with rhythm Causes the heart muscle and the capillaries in the brain Work more efficiently And if the capillary is functioning normally, it will help reduce the risk of paralysis and stroke.

ซึ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบเดินวิ่งเป็นประจำ การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ จะช่วยทำให้คุณมีความจำดีขึ้น เนื่องจากสมองจะคอยกระตุ้นให้เส้นประสาท ที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการเดินวิ่งยังช่วยชะลอการเกิดอาการความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ เพราะการหายใจที่เป็นจังหวะช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ

If you are a person who likes to walk, run regularly Exercise this way Will help make you have better memory Because the brain will stimulate the nerves That acts in recognition of continuous work Importantly, walking and running also help slow down the occurrence of memory impairment in the elderly. Because rhythmic breathing helps to provide adequate blood supply to the brain.

นอกจากนี้การเดินวิ่งยังช่วยลดความเครียด คลายความวิตกกังวล เพิ่มการเผาพลาญอาหารที่คุณกินเข้าไป และควบคุมในเส้นเลือดอีกด้วย

In addition, walking and running also help reduce stress. Relieve anxiety Increase the burning of food that you eat And regulate blood vessels as well

เดินวิ่ง บำรุงสมอง กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com