ตีกอล์ฟ กีฬาพัฒนาสมอง

ตีกอล์ฟ

การเล่นกอล์ฟถือเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้คุณได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ทางตรงที่ได้รับจากการตีกอล์ฟ จะทำให้กล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างไขสันหลัง

และเส้นประสาทในสมองทำงานได้อย่าง ประสิทธิภาพมากขึ้น และการตีกอล์ฟยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณแขน หัวไหล่ ลำตัว และสะโพกอีกด้วย

Playing golf is an exercise that can benefit you both directly and indirectly.

Which has direct benefits from golfing Will allow the muscles to connect between the spinal cord and the nerves in the brain to function properly More efficient And golfing also improves the flexibility of the muscles Especially the arms, shoulders, torso and hips as well

ส่วนประโยชน์ทางอ้อมนั้นจะทำให้สมองได้ใช้ทักษะในการแก้ปัญหา แผนและการตัดสินใจล่วงหน้า รู้จักควบคุมอารมณ์ และทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความอดทนเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณมีสมาธิยาวมากยิ่งขึ้น

For indirect benefits, the brain can use the skills to solve problems.

Plans and decisions in advance Know to control emotions And make you become more tolerant Which will result in you having a longer concentration

นอกจากนี้ การตีกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะส่ง ผลให้คุณได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ถึงเรื่องราว ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

รวมไปถึงเทคนิคการตีกอล์ฟอย่างไรให้ออกมา มีวงสวิงสวยด้วย ซึ่งการได้สื่อสารกับคนที่มีความชอบเหมือนๆกัน จะช่วยคลายความตึงเครียดและความกดดันที่ร่างกายคุณสะสมมาจากการ ทำงานด้วย

In addition, golf is a sport that must be played as a group, which will result in you meeting and exchanging ideas with friends about everyday life.

Including how golf techniques come out With a beautiful swing Which communicating with people with similar preferences Will help relieve the tension and pressure that your body has accumulated from work

ตีกอล์ฟ กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com