แบดมินตัน กีฬาพัฒนาสมอง

แบดมินตัน

แบดมินตันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยฝึกให้เส้นประสาทที่ควบคุม การทรงตัวทำงานได้ดีขึ้น และการเล่นแบดมินตันทุกวันยังช่วยฝึกให้สมอง รู้จักการคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Badminton is an exercise that helps train the nerves that control. Balance works better. And playing badminton every day also helps train the brain Know the predictions and decide to solve immediate problems.

อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม ทักษะการใช้สายตาและการเคลื่อนไหวให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการที่ แบดมินตันต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างว่องไวเพื่อไปรับและตีกลับลูกขนไก่ และตบกลับไปยังฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อทำแต้ม

It also helps to increase Eye and movement skills to work better Due to Badminton requires active physical skills to pick up and bounce the shuttlecock. And slapped back to the opposite side to score

มากไปกว่านั้นการเล่นแบดมินตันจะทำให้ร่างกายสูดลมหายใจเข้าออกอย่างมีจังหวะ ส่งผลให้ออกซิเจนมาเลี้ยงสมองได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีสมาธิ และคิดไตร่ตรองถึงปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

More than that, playing badminton will cause the body to breathe in and out with rhythm. Resulting in more oxygen to the brain Which will result in you becoming a person with concentration And think carefully about the problem

ที่สำคัญการเล่นแบดมินตันอย่างสม่ำเสมอจะช่วย ทำให้รูปร่าง ได้สัดส่วนมาก เพราะร่างกายจะแปรสภาพไขมันบริเวณอก ไหล่ และ น่อง และหลังท้อง ให้กลายเป็นกล้ามเนื้อ ส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีและมีสมองที่สดใสเบิกบาน

Importantly, playing badminton regularly will help shape a large proportion. Because the body transforms the fat around the chest, shoulders and calves and backs into the muscles As a result, you are a person with a good shape and a brighter brain.

แบดมินตัน กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com