เดินวิ่ง บำรุงสมอง กีฬาพัฒนาสมอง

เดินวิ่ง

การเดินวิ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและกล้ามเนื้อกระชับแล้ว การเดินวิ่งยังทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่าย

Walking, running, in addition to helping to strengthen the body and muscles Walking, running also makes the brain work more efficiently. Because walking is a sport that doesn’t make you feel tired easily.

ส่งผลให้ร่างกาย หายใจอย่างมีจังหวะ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในสมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากเส้นเลือดฝอยทำงานได้เป็นปกติก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพาตและโรคเส้นเลือดในสมอง ตีบอีกด้วย

Resulting in the body Breathe with rhythm Causes the heart muscle and the capillaries in the brain Work more efficiently And if the capillary is functioning normally, it will help reduce the risk of paralysis and stroke.

ซึ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบเดินวิ่งเป็นประจำ การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ จะช่วยทำให้คุณมีความจำดีขึ้น เนื่องจากสมองจะคอยกระตุ้นให้เส้นประสาท ที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการเดินวิ่งยังช่วยชะลอการเกิดอาการความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ เพราะการหายใจที่เป็นจังหวะช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ

If you are a person who likes to walk, run regularly Exercise this way Will help make you have better memory Because the brain will stimulate the nerves That acts in recognition of continuous work Importantly, walking and running also help slow down the occurrence of memory impairment in the elderly. Because rhythmic breathing helps to provide adequate blood supply to the brain.

นอกจากนี้การเดินวิ่งยังช่วยลดความเครียด คลายความวิตกกังวล เพิ่มการเผาพลาญอาหารที่คุณกินเข้าไป และควบคุมในเส้นเลือดอีกด้วย

In addition, walking and running also help reduce stress. Relieve anxiety Increase the burning of food that you eat And regulate blood vessels as well

เดินวิ่ง บำรุงสมอง กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com