ปีนหน้าผา กีฬาพัฒนาสมอง

ปีนหน้าผา

การปีนหน้าผาเป็นการออกกำลังกายที่ผู้เล่นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และมีภาวะทางอารมณ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากการปีนหน้าผาจะต้องใช้กำลังทั้งแขน ขา ไหล่และสมอง ในการคิดวางแผนที่จะไปให้ถึงยอดเขาได้ อย่างปลอดภัย

Climbing is an exercise that requires players to have a healthy body. And have a complete emotional state Due to climbing, the arms, legs, shoulders, and brains must be used in thinking about planning to reach the summit safely.

โดยทุกขั้นตอนของการก้าวขาจากปลายหน้าผาหนึ่งขึ้นไปสู่อีกชั้นของหน้าผา จะทำให้สมองต้องดึงทักษะทุกอย่างออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเคลื่อนไหว การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกมาใช้

By every step of the leg step from one cliff up to another layer of the cliff Will cause the brain to pull out all skills, whether it is movement skills, decision making and immediate problem solving

ซึ่งกีฬาชนิดนี้จะทำให้สมองรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายความสามารถใน ด้านการเรียนรู้และจดจำ ส่งผลให้สมองได้ทำงานตลอดเวลา ทำให้คุณไม่ เป็นโรคความจำเสื่อม และเมื่อคุณไปถึงจุดหมาย ซึ่งได้ไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้ว ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ทำให้คุณไม่เครียดและรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาในทันที

Which this sport will make the brain feel excited and challenging Learning and remembering Resulting in the brain working all the time, making you not a memory disorder And when you reach your destination Which had already stood on top of him The body will release the substance of happiness. Make you not stressed and feel fresh and cheerful immediately.

อย่างไรก็ดี คุณไม่จำเป็นต้องเดินทาง ออกไปยังต่างจังหวัด เพื่อหาสถานที่เป็นธรรมชาติในการปีนหน้าผาแล้ว เพราะใน ปัจจุบันมีการสร้างหน้าผาจำลองไว้ในฟิตเนตหลายที่ เพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบในการกีฬาท้าทายได้หมั่นศึกฝนตัวเองได้ง่าย และการปีน หน้าผาจำลองยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิตของคุณด้วย

      However, you do not need to travel. Go out to the provinces In order to find a natural place to climb, because the current cliffs are built in many gyms In order for those who have a passion for sports to challenge themselves easily, rain can easily climb and simulated rock climbing also increases the safety of your life.

ปีนหน้าผา กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com