ปิงปอง

ปิงปอง

ปิงปองเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยฝึกสมองให้คิดเร็ว ให้รู้จักวางแผนในการเล่นอย่างมีไหวพริบและแยบยล เพราะเทคนิคในการเล่นปิงปองนั้น อยู่ที่ว่าใครสามารถรับและตีกลับลูกปิงปองกลับไปยังฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่าง รวดเร็ว ก็จะได้แต้มและจะกลายเป็นผู้ชนะในที่สุด

Table tennis is an exercise that helps train the brain to think fast. To know how to plan play in a witty and ingenious way Because of the technique of playing table tennis Is that anyone can quickly pick up and bounce the ping pong ball back to the opposite side and will get the points and eventually become the winner

ทั้งนี้ปิงปองเป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนเพราะกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทักษะในการใช้สมอง แขนและขาต้องมีความคล่องตัวละยืดหยุ่นระหว่างที่เคลื่อนไหว ที่สำคัญต้องมีสมาธิสูง

เพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับลูกปิงปอง ซึ่งขอแนะนำว่าหากคุณเป็นคนชอบเล่นปิงปอง ควรจะจัดตารางซ้อมให้เป็นประจำทุกวัน เพื่อที่จะได้ให้การสั่งการของสมองไปยังร่างกายเกิดความพร้อมที่จะทำงานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหว

The table tennis is a sport that allows the body to exercise all parts because this sport requires skills to use the brain. Arms and legs must be flexible and flexible during movement.

Important to have high concentration In order to focus on the table tennis ball Which is recommended that if you are a table tennis player Should arrange the training schedule on a daily basis In order to allow the brain’s command to be physically ready to work in harmony between the body’s movement

นอกจากนี้ คุณควรรู้ไว้ว่าการเล่นปิงปองเป็นประจำจะทำให้คุณ กลายเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูง และยังช่วยให้มีรูปร่างดีอีกด้วย เนื่องจากการการเล่นปิงปองร่างกายจะเผาพลาญไขมันได้ดีจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

In addition, you should know that playing table tennis regularly will give you Become a person with high tolerance And also helps to have a good shape as well Due to playing table tennis, the body will burn fat from the movement quickly.

ปิงปอง กีฬาพัฒนาสมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com