ท่าเคลื่อนไหว สลับข้าง

ท่าเคลื่อนไหว

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นให้สมองทั้งซ้ายและขวาทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากคุณทำเป็นประจำก็จะช่วยทำให้คุณมีความจำดีขึ้นและช่วยให้สมองทั้งสองด้านสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สมองสามารถคิด ประมวลผล และหาวิธีการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้คุณควรรู้ไว้ว่าการบริหารสมองด้วยท่านี้ จะทำให้คุณเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วย ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

This posture is a position that helps stimulate the left and right brain to work together. More efficiently Which, if you do it regularly, will help you to have better memory and help both sides communicate more quickly As a result, the brain can think of the process and find solutions to problems faster. You should also know that managing the brain with this position Will make you a person who can solve immediate problems as well Which can be done as follows

1. ยืนตัวตรง ยกไหล่ให้สูง

Standing upright, lifting the shoulders high

2. ย่ำฝ่าเท้าอยู่กับที่ 10 ครั้ง

Stomp the foot with 10 times

3. จากนั้นให้เอาศอกซ้ายมาแตะเข่าขวา และสลับเอาศอกขวามาแตะเข่าซ้าย ทำสลับไปสลับมา 20 ครั้ง

Then, take the left elbow to touch the right knee. And switch the right elbow to the left knee Switch to switch 20 times

4. กลับมายืนตัวตรง

Stand up straight

5. ทำซ้ำอีกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงหยุด

Repeat again Which takes about 5 minutes to stop

ท่าเคลื่อนไหว สลับข้าง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com