ท่าบิดแขน

ท่าบิดแขน

ท่าบิดแขนเป็นท่าที่ช่วยให้สมองทำงานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบเส้นประสาทมากยิ่งขึ้น และท่านี้ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของสมองส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่ในการรับรู้และสัมผัสทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย สามารถทำง่ายๆ ดังนี้

The twist of the arm is a position that helps the brain work in harmony with one another. And this posture stimulates the perception of the front brain Which serves to recognize and touch, work better as well Can do as follows

1. ยกมือทั้งสองข้างมาไขว้กันไว้ และให้มือมาอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะ

Raise both hands together. And let the hand be at the same level as the head

2. เหยียดแขนออกไปด้านหน้า ให้จับมือประสานกัน ให้นิ้วโป้งชี้ลงพื้น แล้วพลิกมือม้วนเข้าหาตัว พักไว้ที่หน้าอก ทิ้งศอกลงสองข้าง

Stretching arms out to the front To join hands Let the thumb point down on the floor Then flip the hand to roll towards himself Rest on the chest Leave the elbow down on both sides.

3. หมุนมือออกจากตัว

Rotate the hand from the body

4. ทำซ้ำติดต่อกัน 10 ครั้ง แล้วจึงหยุด

Repeat 10 consecutive times and then stop.

Tip

ระหว่างที่ออกกำลังกายในท่านี้ ให้คุณกระดกลิ้นให้ติดแพดานปากด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณลิ้นที่ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกตื่นตัวให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีสมาธิ และช่วยให้สมองสามารถจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

While exercising in this position Let you down the tongue to stick to the mouth. In order to stimulate the nerves around the tongue that act to control the feeling of being more alert Which will result in you concentrate And helps the brain to recognize things Around you can increase as well.

ท่าหาวนอน

ท่าหาวนอน

ท่านี้เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ บนใบหน้าทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่คุณหาวนอนอย่างมีสติ จะช่วยกระตุ้นให้เส้นประสาทที่ควบคุมความรู้สึกและการทรงตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้คุณมีสมาธิ พร้อมที่จะคิดและสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้มากขึ้นซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. อ้าปากกว้างๆ ทำท่าเหมือนหาวนอน แต่พยายามอ้าปากให้กว้างๆ พร้อมๆ กับจังหวะหายใจเข้า

2. หายใจออกพร้อมกับหุบปากลง

3. นวดคลึงกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร

4. ทำท่านี้ติดต่อกัน 15 ครั้ง แล้วจึงหยุด

ท่าฝึกระบบประสาทในการมอง

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยพัฒนากระตุ้นสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการมองเห็น โดยใช้การเคลื่อนไหวของลูกตาและมือ ซึ่งหากทำท่านี้เป็นประจำจะทำให้คุณมีสมาธิและความสงบเยือกเย็นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำอีกด้วย ซึ่งท่าบริหารสมองท่านี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองในทักษะด้านศิลปะและดนตรี เช่น เด็กที่กำลังหัดสีไวโอลินและผู้ใหญ่ที่กำลังหัดเรียนวาดภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. ตั้งศีรษะให้นิ่ง

2. ชูนิ้วหัวแม่มือข้างใดข้างหนึ่งให้สูงในระดับสายตา

3. เหยียดแขนออกไปให้สุด

4. ถ้าคุณยกนิ้วซ้าย ให้คุณค่อยๆ ยกนิ้วซ้ายให้สูงกว่าระดับศีรษะเล็กน้อย จากนั้นค่อยๆวาดแขนออกเหมือนกับกำลังวาดรูปวงกลมที่มีขนาดใหญ่โดยให้จุดต่ำสุดของวงกลมอยู่ที่ช่วงขา ซึ่งคุณต้องใช้ตามองที่นิ้วหัวแม่มือตลอดเวลาและให้ต้องคอยบังคับให้ศีรษะอยู่นิ่งๆ

5. จากนั้นเปลี่ยนมายกนิ้วหัวแม่มือข้างขวา แล้วทำซ้ำช้าๆ เช่นเดียวกัน

6. ทำท่านี้ติดต่อกัน 10 ครั้งแล้วจึงหยุด

ท่าบิดแขน เพื่อสมองที่ดี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com