ท่ากระดกเท้า เพิ่มสมาธิให้สมอง

ท่ากระดกเท้า

ท่านี้เป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในส่วนท้ายของสมอง ซึ่งสมองส่วนนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวและกล้ามเนื้อทั้งหมด ซึ่งการบริหารสมองด้วยท่านี้เป็นประจำ จะทำให้คุณมีสมาธิในการเรียนและการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. นั่งไขว่ห้าง วางตัวให้สบายๆ

2. กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง พร้อมกับใช้มือนวดขาช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า

3. ทำสลับไปมาทั้งข้างซ้ายและขวา

4. ทำติดต่อกันประมาณ 5 นาที แล้วจึงหยุด

นวดเท้าคลายความเครียดให้สมอง

ท่าบริหารท่านี้เป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่อยู่บริเวณฝ่าเท้า และช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้ระบบไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น และจะส่งผลให้คุณรู้สึกเบิกบาน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการป่วย เป็นโรคไมเกรนอีกด้วย ซึ่งสามารถทำง่ายๆ ดังนี้

1. นั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าทางที่สบายๆ

2. ยกเท้าขวาขึ้นพาดไว้บนเข่าซ้าย

3. ใช้มือซ้ายกุมฝ่าเท้าขวา พร้อมกับบีบนวดให้ทั่วเท้า

4. ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางกดและนวดบริเวณร่องนิ้วเท้าทั้ง 5 นิ้ว

5. ทำสลับไปสลับมาประมาณ 3 นาทีแล้วจึงหยุด

Foot massage relieves stress for the brain

This posture helps to relax the muscles and nerves in the soles of the feet. And helps you feel relaxed from stress and anxiety Which, if done regularly, will improve the circulation to the brain And will result in you feeling joyful It also helps prevent sickness. As well as migraine Which can be easily done as follows:

1. Sit on a chair with a comfortable posture.

2. Lift the right foot up on the left knee.

3. Use the left hand to hold the right foot. While squeezing all over your feet

4. Use the index finger and middle finger to press and massage the groove area of ​​both toes. 5 inches

5. Switch to switch for about 3 minutes and then stop.

This posture is a position that helps relax the tension that accumulates in the end of the brain. This part of the brain is responsible for controlling balance and all muscles. Which manages the brain with this posture on a regular basis Will make you concentrate on learning and working more Which can be easily done as follows:

1. Sit cross-legged, rest comfortably.

2. Downing the toes up and down With a hand to massage the legs, knee to ankle.

3. Switch between left and right.

4. Do it for about 5 minutes, then stop.

ท่ากระดกเท้า เพิ่มสมาธิให้สมอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com