แรงผลักดันสำหรับการพัฒนาสมอง เราทุกคนมีศักยภาพ มีสมองที่เราได้รับและปรับตัวแตกต่างกัน การรู้จักศักยภาพของเราและแรงผลักดันให้เราใช้สมองของเราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราทำงานได้ดีทำให้เราประสบความสำเร็จให้สิ่งที่เราต้องการ

แต่มันก็ไม่ดีที่เราเกิดในสังคมที่ชอบแบ่งดำหรือขาว 0 หรือ 1 ซ้ายหรือขวาทำให้เราคิดว่าเราเป็นเพียงคนเดียว ทำให้เราคิดว่าเราใช้สมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาได้ดี หรือรู้สึกดีในการตอบสนองมีความเชี่ยวชาญในการใช้เหตุผลหรืออารมณ์สิ่งนี้ จำกัด มุมมองของเรา มันทำให้เราไม่ได้ใช้สมองทั้งหมด

เราควรเห็นว่าเราใช้สมองทั้งสองข้าง และใช้สมองอย่างเต็มที่เราสามารถทำสิ่งที่เราต้องการจะทำ มุมมองที่เราควรเปลี่ยนความหมายที่เราสามารถเป็นทั้งเราใช้ทั้งสองด้านของสมอง สามารถเป็นได้ทั้งที่ได้รับและไม่พอใจ

สามารถทำได้ทั้งโดยการให้เหตุผลและอารมณ์แม้ว่าเราอาจจะฉลาดกว่าที่จะใช้อารมณ์หรือเหตุผล แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้ด้านอื่น ๆ เลยเพราะในอีกด้านเราทำงานได้ดีเช่นกันเมื่อเรานึกถึงสมองที่ทำงานเป็นหนึ่งทำงานในเวลาเดียวกันนั่นคือวิธีที่เราสามารถใช้สมองของเรา ให้เต็มศักยภาพ

แรงผลักดันที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมอง ได้แก่ การจัดการสมองการนอนหลับความเครียดยังส่งผลต่อทัศนคติการเคลื่อนไหวทักษะการคิดและสิ่งแวดล้อม แรงขับจะทำให้เราใช้สมองได้เต็มที่

มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะเข้าใจแรงผลักดันที่มีผลต่อสมองและเรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมและทำให้เราใช้สมองของเราดีขึ้นและดีขึ้น แรงผลักดันสำหรับการพัฒนาสมอง

แรงผลักดันสำหรับการพัฒนาสมอง

Motivation for brain development

Motivation for brain development We all have potential. There are brains that we receive and adapt differently. Knowing our potential and the motivation for us to use our brains is an important factor for us to work well, so we can achieve what we want.

But it is not good that we are born in a society that likes to divide black or white 0 or 1. Left or right makes us think that we are the only one. Makes us think that we can use the left brain or the right brain Or feel good in responding, expert in reasoning or emotions. This limits our view. It prevents us from using our brains at all.

We should see that we use both sides of the brain. And fully use our brain, we can do what we want to do The view that we should change the meaning that we can be both. We use both sides of the brain. It can be both received and dissatisfied.

This can be done both by reasoning and emotion, although we may be more intelligent than using emotions or reasoning. But that doesn’t mean that we don’t use any other side at all, because on the other side, we work well when we think of a brain that works as one, working at the same time.That’s how we can use our brain. To full capacity.


The driving forces that affect brain performance include brain management, sleep, stress. It also affects attitude, movement, thinking skills, and the environment. Thrust will allow us to use our brain fully.

It is necessary for us to understand the driving force that affects the brain and learn the right skills and enable us to use our brains better and better. Motivation for brain development

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com