สมองของคุณหดตัวได้หากคุณไม่เริ่มออกกำลังกาย งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology พบความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการออกกำลังกายในคนวัยกลางคนและการหดตัวของสมองเมื่ออายุมากขึ้น งานวิจัยนี้ติดตามกลุ่มตัวอย่าง 1,100 คนที่มีอายุเฉลี่ย 40 ปีนานถึง 20 ปี นักวิจัยได้ศึกษาวิชาที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจหรือภาวะสมองเสื่อมมาก่อน คนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายในวัยกลางคนจะมีการหดตัวของเนื้อเยื่อสมองเมื่อเทียบกับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

สมองของคุณหดตัวได้หากคุณไม่เริ่มออกกำลังกาย

ดังนั้นเริ่มใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อสมองและร่างกายที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายตามวัยซึ่งมีเทคนิคดังต่อไปนี้ สมองของคุณหดตัวได้หากคุณไม่เริ่มออกกำลังกาย

  • วัยเด็กถึงวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเติบโตการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีสัดส่วนที่สูงและมีการสร้างกล้ามเนื้อการออกกำลังกายในวัยนี้ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีและเล่นกีฬาหลายประเภท ประเภทไปพร้อมกันเช่นวิ่งฟุตบอลว่ายน้ำยิมนาสติก
  • ผู้ใหญ่สามารถออกกำลังกายได้เต็มรูปแบบ เพราะกระดูกและกล้ามเนื้อโตแข็งแรง แต่ควรใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายการออกกำลังกายในวัยนี้ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์เช่นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายเช่นยกเวทวิดพื้นสควอทเล่นเวทแมชชีน
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปควรออกกำลังกายแบบมีมวลกล้ามเนื้ออย่างน้อย 20-30 นาทีต่อเนื่อง 3 วันต่อสัปดาห์เช่นการวิ่งจ็อกกิ้ง (ในกรณีที่ไม่มีโรคข้อเข่าเสื่อม), การเดินเร็ว, แอโรบิค, โยคะ, เต้นรำ, มวยจีนหรือไทเก็ก

Childhood to adolescence is a growing age.Exercise stimulates the secretion of hormones, especially growth hormones, causing the body to grow. Having a high stature and building muscle, exercising at this age should exercise at least 60 minutes of physical activity or activity

and play a variety of sports. Genres along the way, such as running, football, swimming, gymnastics


Adults can get a full exercise regimen. Because the bones and muscles grow strong But should pay attention to safety and prevention of muscle injuries from exercise.Exercising at this age should be at least 150 minutes of aerobic exercise per week, such as running, brisk walking

swimming, cycling, along with exercise. That increases muscle mass and increases the strength of various muscle groups Of the body such as lifting weights, push ups, squats, playing magic machines

Older adults aged 60 years and over should exercise at least 20-30 minutes of muscle mass 3 days a week, such as jogging. (In the absence of osteoarthritis), brisk walking, aerobics, yoga, dancing, Chinese boxing or tai chi.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : Google / Youtube

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com