พัฒนาความจำ

พัฒนาความจำ

มีความเชื่อเก่า ๆ เกี่ยวกับสมองว่าเมื่ออายุมากขึ้นสมองของเราจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ ทำให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหลายชนิดเช่นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์พาร์กินสันเป็นต้น

แต่เมื่อมีการศึกษาเชิงลึกมากขึ้นบวกกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ส่งเสริมให้เข้าถึงความลับของสมองได้มากขึ้นฉันจึงรู้ว่าอายุไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวที่ทำให้สมองเสื่อมลง เราสามารถมีสมองที่ดีและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ว หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

สมองเป็นอวัยวะที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการ“ การทำงาน” เช่นเดียวกับของร่างกาย คนที่ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์หรือจินตนาการบ่อย ๆ จึงมีแนวโน้มที่สมองจะพัฒนาก้าวหน้ากว่าคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใดก็ตาม

และไม่ใช่แค่คิดเพราะการทำงานของสมองเชื่อมโยงกับการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย อย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าเทคนิคของคนเก่งหลายคนต้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจึงจะฉลาด เมื่อไหร่ที่เราออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา?

สมองของเราทำหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นต้นเป็นการใช้สมองอย่างเต็มที่ ต่อมาเป็นเรื่องของอารมณ์ งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะมีศักยภาพทางสมองดีกว่าคนที่เครียดตลอดเวลา

There is an old belief in the brain that as we age, our brains continue to deteriorate, making the elderly suffer from a number of brain-related diseases such as Alzheimer’s, Alzheimer’s, Alzheimer’s disease, Alzheimer’s, Parkinson’s, etc.

But with more in-depth studies and medical innovations that promote greater access to the brain’s secrets, I know that age is not the only major factor in brain aging. We can already have a healthy brain and work at its best. If cared for properly and regularly.

The brain is a great organ that needs to “function” like the body. People who use their brains to think, analyze or imagine a lot are more likely to develop their brain than others, regardless of gender or age.

And not just thinking, because brain activity is linked to expression and body movement. As we have heard that techniques of many good people must exercise properly to be smart. When do we exercise or play sports?

Our brain performs a number of functions at the same time, such as making decisions, planning and controlling muscle activity, for example. It uses the brain to its fullest. Later it was a matter of emotion. Several studies have shown that people who are in a good mood, good mood, beaming, laughing have better cerebral potential than people who are constantly stressed.

พัฒนาความจำ

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

สนับสนุนโดย  macau8889