ผ่อนคลายสมอง

ผ่อนคลายสมอง
ผ่อนคลายสมอง

เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญมีหน้าที่ควบคุมลำดับของร่างกายการเคลื่อนไหวความรู้สึกความคิดความจำดังนั้นการดูแลสมองให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย นี่คือ 6 วิธีง่ายๆที่ควรทำเป็นประจำ จะช่วยให้สมองและจิตใจสงบและผ่อนคลาย

การฝึกหายใจเมื่ออารมณ์เสียเราจะหายใจเร็วขึ้นและตื้นขึ้น ส่งผลให้ได้รับออกซิเจนน้อยลง แต่ถ้าคุณหายใจเข้าลึก ๆ หรือที่เรียกว่า Breathe โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง จะได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สมดุลร่างกายจะทำงานได้ตามปกติ ส่งผลให้มีสมาธิความสงบและสมองปลอดโปร่งขึ้นซึ่งการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อท้องทำได้ไม่ยาก

แค่หายใจเข้าลึก ๆ นับ 1-4 ช้าๆให้รู้สึกว่าท้องปูด และลมหายใจออกโดยการนับค้างไว้ 1-8 ไล่ลมหายใจออกทั้งหมดจนท้องแฟบควรทำติดต่อกันประมาณ 4-5 ครั้งทุกครั้งที่รู้สึกเครียด หรือไม่สบายใจที่จะช่วยผ่อนคลาย.

จินตนาการเชิงบวกหากคุณรู้สึกว่ากำลังเผชิญปัญหามากมายจากเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้จินตนาการว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำทะเลป่าไม้และอาจเปิดเพลงเบา ๆ พร้อมเสียงนกร้องคลอไปกับเสียงน้ำไหล หรือคิดถึงความสุขที่เข้ามาในชีวิตวิธีนี้จะช่วยให้สมองรู้สึกได้พักผ่อนและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาอีกครั้งด้วยความมั่นใจ

ศาสตร์แห่งการใช้น้ำมันหอมระเหยจากการสกัดพืชหอมหรืออโรมาเทอราพีเพื่อบำบัดความเครียดนั้นมีมาช้านานแล้ว โมเลกุลเล็ก ๆ สามารถเข้าถึงบริเวณลิมบิกของสมองซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองที่ควบคุมความเครียดและระดับอารมณ์ กลิ่นที่แนะนำ ได้แก่ ลาเวนเดอร์มาจอแรมและดอกส้มเนื่องจากช่วยให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินที่คลายความเครียด ช่วยให้สงบสงบและผ่อนคลาย

Since the brain is a vital organ that controls the order of the body, movement, feelings, thoughts, and memory, it is important not to be ignored by keeping your brain healthy. It will help keep the brain and mind calm and relaxed.

Breathing exercises When we are upset, we breathe faster and shallow. Resulting in less oxygen intake But if you take a deep breath, also known as Breathe, using the abdominal muscles. Will receive a balanced amount of oxygen and the body will function normally. As a result, focus, calmness and a clearer brain are not difficult to practice breathing using the abdominal muscles.

Just take a deep breath count 1-4 slowly to feel the belly bulging. And exhale by counting and holding 1-8 to expel all the breath until the flat stomach should be done about 4-5 times each time you feel stressed. Or do not feel comfortable to help relax.


POSITIVE IMAGINE If you feel you are facing a lot of challenges from different life stories, imagine yourself in the middle of nature. Whether it is mountains, rivers, seas, forests and may play soft music with the sound of birds chirping along with the sound of running water. Or think about the joy that comes into your life.This will help your brain feel rested and ready to face any problems again with confidence.

The science of using essential oils from aromatic plant extraction or aromatherapy for stress therapy has been around for a long time. Small molecules can reach the limbic region of the brain, which is directly linked to the brain. Control your stress and mood levels. Recommended scents include lavender, marjoram, and orange blossom, as they help the body produce stress-relieving serotonin. Help you stay calm, calm and relaxed.

ผ่อนคลายสมอง

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

สนับสนุนโดย  macau8889