วิธีพัฒนาสมอง

วิธีพัฒนาสมอง

ทำสิ่งใหม่ ๆ
การทำอะไรใหม่ ๆ หรือออกไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จะช่วยกระตุ้นให้สมองของเราทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มความเป็นอัจฉริยะของเราอย่าจมอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ออกไปหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นสมองของเราให้สดชื่นสดใสอยู่เสมอ

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายไม่เพียงช่วยลดน้ำหนัก หรือดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ก็ยังดีมาก ช่วยให้เลือดในสมองไหลเวียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยที่ทำกับลิง

โดยเปรียบเทียบการออกกำลังกายกับลิงที่ไม่ออกกำลังกายพบว่าลิงที่ออกกำลังกายจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วกว่าลิงที่ไม่ออกกำลังกายถึง 2 เท่าและนักวิจัยคาดว่าผลลัพธ์นี้จะเหมือนกันสำหรับมนุษย์เช่นกัน

ฝึกความจำ
หากอยากมีความจำที่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราด้วยเช่นกัน ถ้าเราไม่ฝึกที่จะจำอะไรต้องดูหนังสือและเปิดหนังสือตลอดเวลา ความจำของเราจะไม่ได้รับการพัฒนา เราอาจมีการเริ่มต้นที่ง่าย โดยการจดจำหมายเลขโทรศัพท์ Email ของเพื่อนหรือกำหนดการในแต่ละวัน

Do something new
Doing something new or exploring new experiences will stimulate our brains to work better and increase our genius. Don’t get caught up in the same things, go out and find new things. To stimulate our brains to always be fresh and bright.

Exercise

Exercise doesn’t just help you lose weight. Or only good for the health of the body But still very good Helps the blood in the brain to circulate better. It also helped them learn things faster, thanks to the research they had done with the monkeys.

By comparing exercise with non-exercise monkeys, it was found that exercise monkeys learned new things twice as fast as non-exercise monkeys, and the researchers expected the results to be the same for humans. Aside.

Memory training
If you want to have a good memory, it depends on our practice as well. If we do not practice to remember anything, have to look at books and open books all the time. Our memory will not be developed. We might have an easy start. By remembering your phone number, friend’s email, or your daily schedule.

วิธีพัฒนาสมอง

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

สนับสนุนโดย  macau8889