โรคความจำเสื่อม

โรคความจำเสื่อม
โรคความจำเสื่อม

โรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองที่ถูกทำลายมีสาเหตุหลายประการเช่นจอประสาทตาเสื่อมตามอายุพันธุกรรมอุบัติเหตุจากหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดสมองโรคติดเชื้อในสมอง

กิจกรรมทางกายที่มีผลต่อเซลล์สมองเป็นต้นปัจจุบันยังไม่เริ่มเกิดในผู้ป่วยอายุ 65 ปีเนื่องจากจากการศึกษาพบว่าโรคนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 40 – 65 ปีซึ่งในประเทศไทยขณะนี้มีสถิติ เกือบ 2 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มีระยะเวลา 15-20 ปีก่อนที่จะมีภาวะสมองเสื่อมอย่างเห็นได้ชัด อาการช้าเริ่มไม่มีความผิดปกติของความจำ และเริ่มมีอาการความจำเสื่อม

การที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการความจำแย่ลงเป็นผลมาจากการสะสมของสารเบต้า – อะไมลอยด์ที่ทำลายเซลล์สมองในเวลา 10-15 ปีต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีโรคอัลไซเมอร์อย่างชัดเจนทำให้การวินิจฉัยและการรักษาทำได้ ไม่ตรงเวลา

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการละเลยโดยคิดว่าความจำเสื่อมเล็กน้อยไม่ใช่อาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมและถูกเข้าใจผิดว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคในผู้สูงอายุ ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาให้หายได้และต้องรับประทานยาต่อไปตลอดชีวิต

Alzheimer’s disease, or dementia, is caused by damaged brain cells and has a number of causes, including age-related macular degeneration, heredity, cerebrovascular accident. Cerebrovascular disease, cerebrovascular disease.

Physical activity affecting brain cells, etc. Currently, has not yet started in patients aged 65 years, as studies have shown that the disease starts from the age of 40 to 65 years, which in Thailand now has statistics of nearly 2 million people Suffer from Alzheimer’s disease.

Alzheimer’s disease lasts 15-20 years before it is evidently dementia. Slow start, no memory disorders. And began to suffer from amnesia.

The patient’s onset of memory worsens as a result of the build-up of beta-amyloid, which destroys brain cells. 10-15 years later, the patient will continue to develop symptoms until: There will be Alzheimer’s disease clearly making diagnosis and treatment possible. Not on time


This is partly due to neglect, thinking that mild amnesia is not an early symptom of dementia and is mistaken for Alzheimer’s disease in the elderly. It cannot be prevented or cured and must continue to be taken for the rest of your life.

โรคความจำเสื่อม

แนะนำติชม : chinamediaoverseas.com

สนับสนุนโดย  macau8889